Świadczone usługi

Reklama w serwisie

Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe.

Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka

Komputery , internet, programy do ¶ci±gnięcia za darmo

W kraju i za granicą

W kraju i za granicą

Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade.

Rząd, Ministerstwa, Urzędy

Wyślij pocztę

Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


Kodeksy  
Akty prawne - wyszukiwarka  / wszystkie akty prawne - Kancelaria Sejmu /

Firma -akty prawne, aktualności 
- przedsiębiorca w Polsce 
- przedsiębiorca w UE 

Prawo bankowe 
Prawo pacjenta
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
Prawo papierów wartościowych
Niezbędne informacje, serwisy prawne
Prawo obce i międzynarodowe 

Firma - akty prawne 
Przedsiębiorca w Polsce - informacje, aktualności prawne, informacje
Przedsiębiorca w UE  -
informacje, aktualności prawne

Prawo zamówień publicznych  
1. Przetargi
2. Negocjacje
3. Zamówienia z wolnej ręki
4. Zamówienia publiczne po zmianach

Formularze, druki, wzory, wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe

Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....

      Ustawy, Rozporządzenia,
      Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory

                                                 
Akty prawne, informacje 

Akty prawne ( Kancelaria Sejmu ) - zawiera wszystkie akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim wraz z opisami, zarówno obowiązujące, jak i nieobowiązujące, wydane od roku 1918 - do chwili obecnej 

                   Prawo bankowe - teksty jednolite 
Prawo Bankowe ( tekst ujednolicony) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) - plik PDF
1.Ustawa Prawo Bankowe Infor
2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 z późniejszymi zmianami) - plik PDF; ( tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2005r ) - NBP
3.Ustawa o Narodowym Banku Polskim - Infor 
4.Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 
5.Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
..Statut Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 


Firma - akty prawne,  teksty jednolite, informacje prawne, aktualności 

Przedsiębiorca w Polsce - informacje, aktualności prawne
Przedsiębiorca w Unii Europejskiej
 - - informacje, aktualności prawne 
Prawo zamówień publicznych  
1. Przetargi
2. Negocjacje
3. Zamówienia z wolnej ręki
4. Zamówienia publiczne po zmianach

 

                         Prawo pracy - teksty jednolite
Akty prawne  
Ustawy, Rozporządzenia,  Informacje,  Wskaźniki 
1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 

 

                                           Prawo międzynarodowe

Cyberangels - organizacja zwalczająca przestępstwa w Internecie 
Find Law - prawo i prawnicy + wyszukiwarka 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - pozarządowa organizacja zajmująca się prawami człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej 
Human Rights Watch - raporty o przestrzeganiu praw człowieka na świecie
Law info - informator prawniczy
International Web Police 
Kalifornijski informator prawniczy 
Kodeks USA 
Patenty na świecie 
Prawa człowieka w Chinach 
Prawo międzynarodowe i obce
Prywatne więzienia - biznes więzienniczy w USA i na świecie
Prywatne więzienia - aspekty prawne i ekonomiczne  


                          Prawo papierów wartościowych - teksty jednolite
Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Ustawa o funduszach inwestycyjnych
Ustawa o obligacjach
Ustawa o giełdach towarowych
Akty wykonawcze 


                                                   Prawo pacjenta
Biuro Praw Pacjenta
Dochodzenie praw
Karta Praw Pacjenta
Poszczególne prawa i ich ograniczenia
Źródła praw pacjenta 
Dopłaty i refundacja
Leczenie za granicą - na koszt MZ
Wykaz szpitali posiadających akredytację, przyznaną przez Centrum Monitorowania  


                                       Aktualności i serwisy prawne
Podział majątku , Umowny podział majątku , Sądowy podział majątku
Intercyza - co to takiego? 
Testament 
Uniemożliwienie skutecznego wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania niezgodne z Konstytucją
27 marca 2007 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Stanisława H. dotyczącą ograniczenia prawa zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych w wyroku przez Sąd Apelacyjny. ...>

Adwokaci - katalog adwokatów i kancelarii adwokackich
Adwokat
- system informacji prawnej 
Cło - akty prawne, taryfa celna, informacje
Centrum certyfikacji 
Centrum Informacji Europejskiej 
Gospodarka -informacje gospodarcze, wzory umów, baza firm, adresy urzędów skarbowych..
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna 
LexPolonica - baza aktów prawnych z możliwością przeszukiwania
Polski Serwer Prawa - wymiar sprawiedliwości, najnowsze akty prawne, orzecznictwo, obsługa prawna..
Stowarzyszenie niezależnych firm prawniczych

 

 

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory -
ranking, free download,  SMS-y, VOiP

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznesUsługi

biuro@e-gamma.pl 

Ulubione 

Biuro

Reklama

Kontakt

Home

Copyright 2004   E-GAMMA.PL