Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

OFE - informacje : opłaty od składek, akcjonariusze, kapitał akcyjny... 

Opłaty ponoszone przez  OFE za zarządzanie aktywami

  -----------------------------------------------
1. Notowania jednostek OFE 
2. Wyniki OFE    - ile  zarobiły poszczególne OFE

3. OFE - wzory pism, kalkulator 

 
BANKI w Polsce, akty prawne, instytucje 
Banki- zagraniczne przedstawicielstwa 
Stopy procentowe  
WIBOR, WIBID, LIBOR, LIBID, EURIBOR, 
Archiwum
2004r - LIBOR, EURIBOR WIBOR, WIBID
2005r LIBOR,  EURIBOR, WIBOR, WIBID
2006r. - LIBOR , EURIBOR, WIBOR, WIBID
2007 -
LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID
2008 - LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID
2009 - LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID
2010 - LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID
 
OFE - stopy zwroty, ranking 

OFE - informacje
Kursy celne walut
Kursy średnie walut
Kupna/sprzedaży walut 

Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 
Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..

                             
                                            
Otwarte Fundusze Emerytalne 

Akcjonariusze / Firma zarządzająca /  kapitał akcyjny Adres / Bank Depozytariusz OFE - opłata od składki

Fundusz Emerytalny OFE AEGON
AEGON PTE SA
55,54 mlnzł 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne ERGO HESTAIA SA dawniej
Ul. Postepu 18A , 02-276 Warszawa
tel. 022 874-46-20, 022 874-46-22 fax. 022 874-46-40
bank depozytariusz - Pekao SA
 opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconej składki od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty wpłaconej składki w 2011 r.
- 5,25% kwoty wpłaconej składki w 2012 r.
- 4,375% kwoty wpłaconej składki w 2013 r.
- 3,5% kwoty wpłaconej składki od 2014 r.

Fundusze emerytalne - OFE ALLIANZ
58.28% Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska SA  
41.72% Allianz SE

Allianz PTE S.A
 73,2 mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzajacej
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Telefon:   0-801 11 22 33, (0-22) 640-09-76
bank depozytariusz - Deutsche Bank Polska
opłata od składek:
- 5% kwoty składki w 2004 r.
- 4% kwoty składki w latach 2005-2013
- 3,5% kwoty składki od roku 2014

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny

70% Winterthur Life Insurance Company, 30% Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
AXA P T E SA 
105 mln.zł
kapitał akcyjny firmy zarządzającej
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa 

Telefon:   tel.: (022) 521 52 52, 521 52 53 fax: (022) 521 52 40 

Infolinia   0-801  200 200
bank depozytariusz - BRE Bank SA
opłata od składek: w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004 r.:
- 9% kwoty składki - gdy staż członkowski w Funduszu nie przekracza 3 lat
- 5,25% kwoty składki - gdy staż członkowski przekracza 3 lata, lecz nie przekracza 10 lat
- 5% kwoty składki - gdy staż członkowski przekracza 10 lat, lecz nie przekracza 20 lat
w przypadku gdy powyższe opłaty są wyższe od opłat określonych poniżej, stosuje się poniższe opłaty;
w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo od 1 kwietnia 2004 r
- 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

Fundusze emerytalne - OFE BANKOWY

100% PKO BP
Bankowy
PKO/Handlowy PTE SA
 260 mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzajacej
ul. Kolejowa 5/7,
01-217 Warszawa
Telefon: 0-22  534 84 00 Faks:  0-22  534 84 01
Infolinia: 0 801 10 10 10, (022) 543 85 04
Tel. (22) 543 85 04
Bank Rozwoju Eksportu S.A - bank depozytariusz
opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

 

Fundusze emerytalne - OFE CU
50% Commercial Union Polska - Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie SA
30% CGU International Insurance plc
10% Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
10% Bank Zachodni WBK SA

Commercial Union PTE BPH CU WBK
 137 mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzajacej
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
Telefon: (22) 557 40 50 
 Faks:  (22) 557 40 39

Infolinia: 0 801 888 444, (022) 557 49 04

Bank Rozwoju Eksportu S.A - bank depozytariusz
opłata od składek: w razie uzyskania członkostwa w Funduszu przed dniem 1 kwietnia 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi:
- 7%
- 4% w przypadku stażu członkowskiego trwającego co najmniej 24 miesiące nie więcej jednak niż określona dla składki wpłaconej w danym okresie wysokość opłaty, o której mowa poniżej; w razie uzyskania członkostwa w Funduszu po dniu 31 marca 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi: - 7% od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% w roku 2011
- 5,25% w roku 2012
- 4,375% w roku 2013
- 3,5% od 2014 r.  

Otwarty Fundusz Emerytalny Warta

100% TUiR Warta SA

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta SA

 233 mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzającej
al. Chmielna 85/87, 00-805  Warszawa
Telefon:  tel. (22) 582 89 00, fax (22) 582 89 50
Infolinia: 0 800 366 366

PKO  S.A - bank depozytariusz
Dla członków, którzy uzyskali członkostwo do 31 marca 2004 włącznie:
w latach 2004-2010
- pierwsze 24 miesiące stażu - 7 %
- kolejne miesiące stażu - 4,5 %
w roku 2011
- pierwsze 24 miesiące stażu - 6,125 %
- kolejne miesiące stażu - 4,5 %
w roku 2012
- pierwsze 24 miesiące stażu - 5,25 %
- kolejne miesiące stażu - 4,5 %
w roku 2013 - 4,375 %
od roku 2014 - 3,5 %

Dla członków, którzy uzyskali członkostwo od dnia 1.04.2004:
w latach 2004-2010 - 7 %
w roku 2011 - 6,125 %
w roku 2012 - 5,25 %
w roku 2013 - 4,375 %
od roku 2014 - 3,5 %

Fundusze emerytalne - OFE GENERALI
Generali Holding Vienna AG – 3,44%, Generali Polska sp. z o.o. – 85,91%, Generali sp. z o.o. – 10,65 %
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
145.5 mln. zł -
kapitał akcyjny firmy zarządzającej
 ul. Postępu 15
02-676 Warszawa 

Telefon: (022) 543 05 43
Faks: (022) 541 20 01

Infolinia: 0 801 343 343

Bank Handlowy SA - 
bank depozytariusz
opłata od składek:
- 7% kwoty z wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłaconych składek w 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek od 1 stycznia 2014 r

Fundusze emerytalne - OFE ING

80% ING
20% ING Bank Śląski S.A.


ING  PTE S.A.

 33mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzającej

ul. Ludna 2
00-406 Warszawa

Telefon: 522 00 03 Faks: 522 19 80
Infolinia: 0 800 203 040

Bank Rozwoju Eksportu S.A - bank depozytariusz
opłata od składek:
ze składek członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. jest dłuższy niż 24 miesiące:
-  5,8% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014 r. ze składek pozostałych członków Funduszu:
- 7% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014

 

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny 

100 % Nordea Life Holding A/S 
Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA

212 mln zł - kapitał akcyjny firmy zarządzajacej
Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa 

tel.: (022) 541 00 00, fax: (022) 541 00 01 

infolinia - 0 801 306 306 

Bank Handlowy w Warszawie SA -
bank depozytariusz
opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

Fundusze emerytalne - OFE PEKAO

65% - Bank Pekao SA
35% - Pioneer Global Asset Management


Pekao Pioneer PTE SA
 207 mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzajacej

Infolinia: 0 800 111 222

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Telefon: tel.: (022) 874 46 10/11, fax: (022) 874 46 09

nfolinia 0 801 222 022 

Citibank SA - bank depozytariusz
Staż członkowski na dzień 15.10.2003 dłuższy niż 2 lata i nie przekracza 3 lat:
do 31.12.2011 - 6 %
w roku 2012 - 5,25 %
w roku 2013 - 4,375 %
od roku 2014 - 3,5 %
Staż członkowski na dzień 15.10.2003 był dłuższy niż 3 lata i nie przekraczał 4 lat:
do 31.12.2011 - 5,5 %
w roku 2012 - 5,25 %
w roku 2013 - 4,375 %
od roku 2014 - 3,5 %
Staż członkowski na dzień 15.10.2003 przekraczał 4 lata:
do 31.12.2012 - 5 %
w roku 2013 - 4,375 %
od roku 2014 - 3,5 %
Dla pozostałych członków:
1.04.2004 - 31.12.2010 - 7 %
w roku 2012 - 6,125 %
w roku 2013 - 4,375 %
od roku 2014 - 3,5 %

Fundusze emerytalne - OFE POCZTYLION
33,3% Poczta Polska
33,3% Towarzystwo Ubezpieczeniowe Cardif
29,3% Amvescap plc
4% Konferencja Episkopatu Polski
Pocztowo-Bankowe PTE S.A
25,1 mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzajacej
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
Telefon: 529 00 90 Faks: 529 00 95
Infolinia: 0 801 101 801

Citibank SA - bank depozytariusz
opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

 

Fundusze emerytalne - OFE POLSAT
PAI-MEDIA S.A. - 84,04%
INVEST - BANK S.A. - 13,96%
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. - 1,99%

 PTE Polsat S.A 
27,075 mln. zł
- kapitał akcyjny firmy zarządzajacej
Al. Stanów Zjednoczonych 61a,  04-028 Warszawa
Telefon: (0-22) 516 24 01, 516 24 02 Faks: 516 24 17


Bank Rozwoju Eksportu S.A - bank depozytariusz

opłata od składek:
- 7% kwoty z wpłacanych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłacanych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty z wpłacanych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty z wpłacanych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty z wpłacanych składek od 1 stycznia 2014 r

 


Fundusze emerytalne - OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ
100% PZU Życie S.A.

PTE PZU S.A.
 32 mln
- kapitał akcyjny firmy zarządzajacej
Al. Jana Pawła  24
00-133 Warszawa
Telefon: (022) 582 29 00, (022) 582 29 05
Infolinia: 0 801 102 102
bank depozytariusz - Pekao S.A.
opłata od składek:

- 7% w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% w roku 2011
- 5,25% w roku 2012
- 4,375% w roku 2013
- 3,5% od roku 2014
Syndyk sprzeda wierzytelności 

Syndyk sprzeda nieruchomości 

   


OFE -  opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)

Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:

ponad

do

a

8.000

0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca

8.000

20.000

3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

20.000

35.000

8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

35.000

65.000

13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

65.000

a

20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. kwota kosztów opłaty miesięcznej za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo nie może przekroczyć w skali miesiąca kwoty 500.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.


Bazy  Wiedzy

.


SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy 
Lokaty walutowe

Lokaty złotowe

Rachunki ROR
Kredyty mieszkaniowe  -pln
Kredyty mieszkaniowe - walutowe
Kredyty konsolidacyjne -pln
Kredyty konsolidacyjne -walutowe
Kredyty ratalne 
Kredyty samochodowe - walutowe  
Kredyty samochodowe- w PLN 

Syndyk sprzeda  nieruchomości
 Syndyk - sprzeda wierzytelności

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL 
<