Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....

      Ustawy, Rozporządzenia,
      Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory             
Prezydent R.P. Pałac Prezydencki
ul. Krakowskie Przedmieście 48/50, 00-071 Warszawa
Tel. (+48) (022) 695-29-00
Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Tel. (022) 695-29-00
Biuro Prasowe
Tel. (022) 695-12-40 , Fax 695-10-74
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich

Tel. (022) 695-20-29, Fax 695-22-38
mailto:listy@prezydent.pl
Sejm R.P. 
Organy Sejmu
Posłowie, 
00-902 Warszawa tel.: (22) 694-25-00 ul. Wiejska 4/6/8, Kancelaria Sejmu
Senat RP
Organy Senatu
Senatorowie
00-902 Warszawa tel.: (22) 694-95-12, fax: 694-90-58
ul.Wiejska 6, Kancelaria Senatu - telefony i adresy , senat@nw.senat.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów  
Sekretarze i podsekretarze
, Departamenty
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
tel. (022) 694-60-00
fax (022) 625-26-37
cirinfo@kprm.gov.pl
Centrum Informacyjne Rządu

tel. (022) 694-61-02, 694-61-06, 694-70-72


Ministerstwa
Ministerstwo Budownictwa i Transportu, Departamenty

Oferty pracy
Ministerstwo Transportu i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
Centrala:  (0-22) 630-10-00, Tel.: (0-22) 630-11-22, Fax.: (0-22) 630-11-16,  
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  Akty Prawne, Pomoc materialna dla uczniów, Fundusze strukturalneKuratoria
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. (0-22) 34-74-100, tel. (0-22) 52-24-100, kontakt
Praca w MEN - oferty
Ministerstwo Finansów
Departamenty, Programy i fundusze UE dla Polski, Finanse samorządów, Centralny Rejestr Zastawów  Skarbowych
00-916 Warszawa, ul.Świętokrzyska 12, tel.: kontakt,  e-mail: biuro.prasowe@mofnet.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki,
Obowiązujące akty prawne, Struktura organizacyjna, Przetargi NATO, Przetargi MG, Przetargi ONZ, Jednostki certyfikujące, ŚWIADCZENIE USŁUG W UE PRZEDSIĘBIORSTWA w UE - zakładanie 
Pl. Trzech Krzyży 3/5,    00-507 Warszawa - tel.: 022 693-50-00, kontakt, Email

praktyki studenckie, wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych

 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, tel. 0-22 630-18-72, 502-502-415
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
DepartamentyFormularze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel. (0-22) 421-01-00 fax: : 826 91 48, rzecznik@mk.gov.pl 
Stypendia, Uczelnie artystyczne,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
DepartamentyFormularze, Fundusze strukturalne, Programy europejskie, nauka - Fundusz Poręczeń Unijnych

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe - wykaz,
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel.:  0-22 529-27-18, fax.: 0-22 628-09-22, dip@mnisw.gov.pl,

informacje dla studentów : stypendia, kredyt, pomoc materialna....
Wykaz uczelni publicznych
, Wykaz uczelni niepublicznych,
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Informacje dla poborowych, Zostań żołnierzem zawodowym, Kierownictwo MON - kontakt,  
00-909 Warszawa, ul. Klonowa 1, tel.: (0-22) 628-00-31, fax: 845-53-78,
bpimon@wp.mil.pl, cimon@wp.mil.pl , Praca w MON, Szkoły wojskowe,   
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 Fundusze unijne, Osoby niepełnosprawne, Pomoc społeczna, Praca, Ubezpieczenia społeczne, Świadczenia rodzinne
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel.:  0-22-661-10-00, fax.: 0-22-661-11-24, 
Kierownictwo i Departamenty - kontakt

Żyć i pracować w Unii Europejskiej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Program Sapard, Kredyty preferencyjne, Fundusze strukturalne, Renty strukturalne
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,  tel.: (0-22) 623 10 00 , fax.: 0-22-623-17-82, kancelaria@minrol.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Prawo, Departamenty - kontakt
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.:  0-22 461 30 00, 695-80-00,  fax.: 0-22 628-08-72, Malgorzata.Kubas@mrr.gov.pl
Praktyki studenckie, Oferty pracy,
Ministerstwo Skarbu Państwa 
Prawo wspólnotowe, Ustawy, Rozporządzenia, Departamenty - kontakt
00-522 Warszawa, ul.Krucza 36 / Wspólna 6; tel.- (22) 695 80 00 ; fax:  628-08-72, 621-33-61, minister@mst.gov.pl
Oferty pracy, Praktyki studenckie,  
Ministerstwo Sportu 
Akty prawne, Fundusze UE, AWFSzkoły Mistrzostwa SportowegoMiędzynarodowe federacje sportoweEuropejskie federacje sportowe,
Al. Róż 2, 00-559 Warszawa, tel.:  0-22 522-33-99, fax.: 0-22 826-21-72, rzecznik@msport.gov.pl, Departamenty - kontakt, 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Prawo karneKRS, Krajowy Rejestr Karny, Rejestr ZastawówMSiG, Inne rejestry krajowe i ewidencje, Formularze
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, tel.: (22) 521 28 88,  fax: 022 628 65 52, inagorska@ms.gov.pl, kontakt,  
Oferty pracy, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Kierownictwo i Departamenty, Koncesje i zezwoleniaPaszporty, dowody, PESEL
02-591 Warszawa, ul.Stefana Batorego 5, tel.: (0-22) 621 20 20 , fax.: 0-22-622-79-73, wp@mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akty prawne, Kierownictwo i Departamenty, Polskie placówki dyplomatyczne za granica, Instytuty polskie za granicą, Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce, Sprawy spadkowe otwarte za granicą
Informacje wizowo-paszportowe
00-580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23, tel.: (0-22) 523 90 00 , dsi@msz.gov.pl

Dokumenty uprawniające do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, 
Oferty pracy, praktyki, staże
Ministerstwo Środowiska 
Akty prawne, Kierownictwo i Departamenty, System handlu emisjami, Parki Narodowe 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel.:  0-22 579-29-00, fax.: 0-22 579-22-24, info@mos.gov.pl 
  Oferty pracy,
Ministerstwo Zdrowia 
Adresy i telefony przychodni, poradni, szpitali w Polsce - wyszukiwarka,  Lista szpitali posiadających akredytację - rankingi szpitali,  Służba zdrowia w UE, recepty, formularze..., Prawa pacjenta, Leczenie za granicą na koszt MZ, Druki i wnioski, Leki refundowane, Baza informacji o lekach refundowanych, Prawo
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 tel.: (0-22) 634 96 00 , fax: 831-12-12 , kancelaria@mz.gov.pl

Odziały Narodowego Funduszu Zdrowia ,

Uczelnie medyczne - zestawienieNauka i kształcenie, Zasady nostryfikacji dyplomów
 

 

>


 


   


SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy


Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory

Cło
 - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  

 
Senat - budynki
WaszyngtonPałac Luxemburski Pałac Luxemburski 

Pałac Luxemburski 

 


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL