Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja   25.03.2011

 BANKI w Polsce, akty prawne, instytucje 

Stopy procentowe  
WIBOR, WIBID, LIBOR, LIBID, EURIBOR, OFE - stopy zwroty, ranking 

OFE - informacje
Kursy celne walut
Kursy średnie walut
Kupna/sprzedaży walut 

Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 
Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

                Lokaty walutowe - oprocentowanie w USD, EURO, GBP, CHF

Lokaty walutowe w bankach waluta a'vista 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. Min. wkład
PKO BP ,  Lokata w walucie wymienialnej w USD, EURO, CHF, GBP - klienci indywidualni,  oprocentowanie.  Lokata terminowa negocjowana, Lokata terminowa standardowa, Depozyt automatyczny - w USD, EURO, CHF, GBP - firmy USD 0,15 0,45s 0,80s, 
 0,85z
 0,90s, 
 0,95z
1,20z 1,30z 250
EUR 0,30 0,65s 1,00s, 
 1,10z
1,05s, 
 1,15z
1,25z 1,35z 200
GBP 0,15 0,80s 1,00s, 
 1,05z
1,10s, 
 1,15z
1,25z 1,30z 150
CHF 0,10 0,15s 0,25s, 
 0,30z
 0,30s, 
 0,35z
0,40z 0,45z 350
PEKAO SA, Lokaty progresywne - w USD, EURO, CHF, GBP, Lokaty negocjowane w USD, EURO, CHF, GBP, Lokaty rentierskie w USD, EURO,
Lokaty standardowe
w USD, EURO, CHF, GBP
 oprocentowanie - klienci indywidualni. Lokaty terminowe walutowe w USD, EURO, CHF, GBP.   Opłaty i prowizje, 
USD 0,01z 0,30s,  0,40s,  - - - 250
EUR 0,01z 0,30s 0,40s - - - 200
GBP 0,01z 0,30s 0,40s - - 150
CHF 0,01z 0,10s 0,10s - - - 350
Bank Gospodarki Żywnościowej SA ,  oprocentowanie, tabele opłat i prowizji  - klienci indywidualni. 
Firmy. lokaty     
USD - 0,45s 0,80s 0,90s 1,2s - -
EUR - 0,65s 1,0s 1,05s 1,2s -  -
Bank Gospodarstwa Krajowego SA , Lokaty : Lokaty standard , lokaty non stop, lokaty negocjowane, lokaty rentierskie :  w USD, EUR, oprocentowanie  , tabela opłat i prowizji  - klienci indywidualni.  Lokaty - firmy.    Oprocentowanie. Tabela opłat i prowizji USD 0,0 0,15s,  0,25-0,30s, 0,4z 0,55-0,60s, 0,90z - - 250
EUR 0,0 0,60-0,65s,  0,65z  0,80z - -  250
Bank Ochrony Środowiska SA  
Lokaty  w USD, EUR,  GBP, oprocentowanie - klienci indywidualni. 
firmy : lokaty walutowe, oprocentowanie : USD, EUR,  GBP, CHF, SEK.
 Taryfy opłat i prowizji banku
USD 0,3 0,1z 0,25z - 0,9z - 500
EUR 0,3  0,9z 1,0z - 1,1z - 500 USD 
GBP 0,5  1,7z 1,8z - 1,9z -
CHF 0,05  - - - * -

Bank BPH SA , klienci indywidualni lokaty i oprocentowanie w USD, EUR. Firmy  -  Lokaty i oprocentowanie w USD, EUR.  
 Opłaty i prowizje banku

USD - 0,4s 0,4s 1,0s 1,0s 1,25s 500
EUR - 1,0s, 1,25s 1,4s 1,4s 1,5s  250

Multibank.   Klienci indywidualni: Lokaty walutowe w USD,  EUR , rachunek walutowy opłaty, oprocentowanie. Firmy-  walutowe lokaty terminowe, rachunek walutowy.  
Opłaty i prowizje
banku.   Oprocentowanie   

USD -  0,1 s i z 0,25s i z 0,5s i z  -  - -
EUR - 0,4s i z 0,65s i z 0,85s i z  -  -
GBP - 0,4s i z 0,6s i z 0,9s i z
Informacje w przygotowaniu dla poniżej wymienionych bankówBank Zachodni WBK SA
Lokaty bankowości elektronicznej, Lokata terminowa walutowa, Lokata negocjowana, w USD, EUR, CHF, GBP   Taryfa opłat i prowizjiOprocentowanie
USD 0         - 1000
EUR 0         - 1000
GBP 0         - 500
CHF 0         -  1500

Citibank Handlowy w Warszawie SA ,   Klienci indywidualni : Lokaty internetowe, Lokata Rentierska i Lokata Premium, Lokaty Inwestycyjne, Inwestycje dwuwalutowe .    Firmy: Depozyty, Lokaty inwestycyjne.             Oprocentowanie  w USD, EUR, CHF, GBP

USD 500
EUR 500
GBP 500
CHF  500
ING Bank Śląski SA,  Kilienci indywidualni : Lokaty terminoweTabela opłat i prowizji, Oprocentowanie.  Firmy : Lokaty terminowe,  Opłaty i Prowizje, Oprocentowanie,  Lokaty w USD, EUR USD 0,0 - -     - 500
EUR 0,0 - -     - 500
Kredyt Bank SA,  Klienci indywidualni :  Lokaty Walutowe.  Firmy : Lokata Euro Biznes.   Oprocentowanie i opłaty. Lokaty w USD, EUR USD 250
EUR 250
GBP 250
 Lokaty walutowe w bankach  waluta  a'vista  3 mies. 6 mies.   12 mies.  24 mies. 36 mies. Min. wkład
Bank Inicjatyw Społeczno- -Ekonomicznych SA  , Klienci indywidualni  lokaty:  Standard BISE, Fortuna BISE, Refleks BISE, Perfekt BISE
 Firmy: Standard BISE, Fortuna BISE, Refleks BISE, Perfekt BISE . Tabele opłat i prowizji, Lokaty terminowe - oprocentowanie. w USD, EUR, CHF, GBP
USD             100
EUR   100
GBP   50
CHF   100
Bank Pocztowy SA Oprocentowanie, Prowizje i opłaty bankowe USD  - -       - 100
EUR - -       -  100
Bank Polskiej Spółdzielczości SA,   Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych, Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnychTabela oprocentowania Lokaty - kalkulator, w USD, EUR USD - - -
EUR - - -
GBP - - - - - -
CHF - - - - - -
Deutsche Bank PBC SA Klienci indywidualni  lokaty walutowe : lokata Profit +, lokata walutowa o stałym oprocentowaniu, Opłaty i prowizje bankowe, Oprocentowanie lokaty. Firmy : lokata walutowa o stałym oprocentowaniu, lokaty -  oprocentowanie, Opłaty i prowizje bankowe. Kalkutator lokat USD         - - 1000
EUR         - -  1000
FORTIS BANK POLSKA SA
, Lokaty walutowe w USD i EUR o stałym oprocentowaniu - oprocentowanie, prowizje i opłaty bankowe - klienci indywidualni.   prowizje i opłaty bankowe - firmy
USD - 500
EUR -  500
Getin Bank SA,  Klienci indywidualni :   Lokata terminowa walutowaOprocentowanieLokata specjalna., Firmy : Lokata terminowa walutowa, Oprocentowanie, Lokata specjalna. Tabela opłat i prowizji bankowych. w USD, EUR, CHF, USD             100
EUR             100
CHF         - - 5000
GBP              100
INVEST - BANK SA  , Lokaty walutowe, oprocentowanie,    Firmy - Opłaty bankowe  i oprocentowanie. Waluta lokaty EUR, USD,GBP USD 100
EUR 100
GBP 100
Nordea Bank  SA  lokata walutowa, Oprocentowanie, lokata negocjowana, Opłaty i prowizje.  Firmy : lokata walutowa, lokata negocjowana, Opłaty i prowizje, Oprocentowanie. Waluta lokaty EUR, USD, SEK, DKK, NOK USD          - - 1000
EUR         - 1000

Oprocentowanie w stosunku rocznym dla klientów indywidualnych , dla firm (należy kliknąć link przy danymbanku)
s - oprocentowanie stałe,   z - oprocentowanie zmienne

Kalkulator walutowy - Citibank SA

Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) opodatkowaniu podlegają dochody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, odsetki od tych przychodów uznawane są za rodzaj dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych. ...>

 

Lokaty walutowe

Lokaty złotowe

Rachunki ROR
Kredyty mieszkaniowe -pln
Kredyty mieszkaniowe - walutowe
Kredyty konsolidacyjne -pln
Kredyty konsolidacyjne -walutowe
Kredyty ratalne 
Kredyty samochodowe - walutowe 
Kredyty samochodowe- w PLN 

1. Syndyk sprzeda  nieruchomości
2. Syndyk - sprzeda wierzytelnościPrawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje
Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Prawo pracy - akty prawne, dane GUS, ZUS.. wskaźniki 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL