Świadczone usługi

Reklama w serwisie

Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe.

Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka

Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo

W kraju i za granicą

W kraju i za granicą;

Aukcje i Giełdy online

Rząd, Ministerstwa, Urzędy

Wyślij pocztę

Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


 

BANKI w Polsce, akty prawne, instytucje 

Stopy procentowe  

WIBOR, WIBID, LIBOR, LIBID, EURIBOR, 

 

OFE - stopy zwroty, ranking 

OFE - informacje

Kursy celne walut
Kursy średnie walut
Kupna/sprzedaży walut 
Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 

Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..


Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznesPrawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Prawo pracy - akty prawne, dane GUS, ZUS.. wskaźniki 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  


                                  

Nazwa banku 

Oprocentowanie Oprocentowanie Prowizja %
PKO BP  - Pożyczka hipoteczna,    Oprocentowanie i opłaty, Policz ratę kredytu , Informacje dodatkowe zmienne WIBOR 3M  + marża, (jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji) 0,0-3,5
PKO BP  - Kredyt mieszkaniowy - WŁASNY KĄT biznes,,  Oprocentowanie i opłaty, Policz ratę kredytu , Informacje dodatkowe zmienne WIBOR 3M  + marża, (jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji) 0,0-3,5
PKO BP  - Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny , Oprocentowanie i opłaty, Policz ratę kredytu , Informacje dodatkowe zmienne WIBOR 3M  + marża, (jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji) 0,0-3,5
Kredyt mieszkaniowy z dopłatami,, Oprocentowanie i opłaty, Policz ratę kredytu , Informacje dodatkowe, Pobierz Ustawę, Pobierz Rozporządzenie . Podstawa naliczania dopłat jest ograniczona do wartości kredytu przypadającego na 50 m2 w przypadku mieszkania oraz 70 m2 dla domu jednorodzinnego zmienne Dopłaty do odsetek: przyznawane są na okres 8 lat, stanowią równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych według stopy procentowej równej przeciętnej stopie WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt %
PKO BP  - Kredyt mieszkaniowy  WŁASNY KĄT lokatorski,    Oprocentowanie i opłaty, Policz ratę kredytu , Informacje dodatkowe , Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT MIX ,  zmienne WIBOR 3M  + marża, (jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji) 0,0-3,5
Pekao SA Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny, Opłaty i prowizje, Kalkulator spłaty , ( zróżnicowana wysokość marży Banku w zależności od rodzaju kredytu i okresu kredytowania) zmienne WIBOR 3M+ marża  0,5-2,5
Pekao SA,   Mieszkaniowy kredyt hipoteczny, Opłaty i prowizje, Kalkulator spłaty , Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w ramach Eurokonta Hipotecznego zmienne WIBOR 3M+ marża ( zróżnicowana wysokość marży Banku w zależności od rodzaju kredytu i okresu kredytowania) 0,5-2,5
Bank Gospodarstwa Krajowego  SA
Kredyty mieszkaniowe
Oprocentowanie kredytów, Opłaty i prowizje
zmienne 5,23-5.98%
WIBOR 3M+ marża 
0,5-2,5
B. G. Ż.  SA  Pożyczka hipoteczna, Tabele oprocentowania oraz opłat i prowizji, Kalkulatory finansowe  zmienne WIBOR 3M+ marża  3-4% 0,6-2,5

Nazwa banku 

Oprocentowanie Oprocentowanie Prowizja %
B. G. Ż.  SA  Kredyt mieszkaniowy, Tabele oprocentowania oraz opłat i prowizji, Kalkulatory finansowe zmienne od 7,50 0,6-2,5
BPH-PBK SA, Kredyty mieszkaniowe budowlano-hipoteczne i hipoteczne, , Oprocentowanie, Opłaty i prowizje stałe 5,45- 6,74 0,5-3,5
zmienne 5,17-6,17 0,5-3,5
BPH-PBK SA Pożyczki hipoteczne i kredyty lokatorskie, Oprocentowanie, Opłaty i prowizje, Kalkulator kredytowy stałe 6,75- 8,32 0,5-3,5
zmienne od 6,77 0,5-3,5
BPH-PBK SA , Kredyt lokatorski, Kalkulator kredytowy, Oprocentowanie- stałe, zmienne, Opłaty i prowizje stałe 6,60-8,23 0,5-3,5
B I S E  SA  -  kredyt hipoteczny NYKREDITTabele opłat i prowizji, Kalkulator kredytowy zmienne WIBOR 3M + 2,5% od 0,7
B I S E  SA  - kredyt mieszkaniowy – tradycyjny złotowy, Oprocentowanie Tabele opłat i prowizji, Kalkulator kredytowy zmienne WIBOR 3M +2,25% od 0,7
Bank Millennium SA - kredyt mieszkaniowy
Mile Kredyt Dom,  OprocentowanieOpłaty i prowizje ,
zmienne 5,35-5,85  0%
Bank Millennium SA - pożyczka hipoteczna  OprocentowanieOpłaty i prowizje , zmienne 6,60-7,35 0%

Bank Ochrony Środowiska SA ,  pożyczki hipoteczne Oprocentowanie , kalkulator kredytowyopłaty i prowizje

zmienne WIBOR 6 M + 2,5-4% 0,6%

Nazwa banku 

Oprocentowanie Oprocentowanie Prowizja %
Bank Ochrony Środowiska SA ,  kredyty hipoteczne Oprocentowanie , kalkulator kredytowy opłaty i prowizje  zmienne WIBOR 6 M +  0,5-2% 0,6%
Bank Pocztowy SA , Kredyt mieszkaniowy  , Opłaty i prowizje,  Oprocentowanie   zmienne 5,60-6,40 od 1%
Bank Pocztowy SA , Pożyczka hipoteczna  , Opłaty i prowizje,  Oprocentowanie   zmienne 7,40-8,20 od 1%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA , Tabele %, Opłaty i prowizje zmienne WIBOR 3M+ marża od 1,5% 0,5-2,0
Bank Zachodni WBK SA Kredyty mieszkaniowe,  Oprocentowanie, Taryfa opłat i prowizji, Kalkulator kredytu hipotecznego stałe 5,50-6,60 0,75-2,0
zmienne WIBOR 6M + 1,00 - 2,75 0,75-2,0
Bank Zachodni WBK SA   Pożyczka hipoteczna, OprocentowanieTaryfa opłat i prowizji, Kalkulator kredytu hipotecznego stałe 8,00-8,61 0,75-2,0
zmienne WIBOR 6M + 3,00 -4,25 0,75-2,0
Deutsche Bank PBC SA,  Kredyt mieszkaniowy, OprocentowanieKalkulator kredytowy stałe od 5,00 1,5%
zmienne od 5,09 1,5%
DOMINET BANK SA , Kredyt mieszkaniowy, Taryfy opłat i prowizji zmienne 3M WIBOR lub 6M WIBOR + marża od 0%

Getin Bank SA,  Kredyt mieszkaniowy, Tabele %, Kalkulator kredytowy,  Opłaty i prowizje, Oprocentowanie 

stałe - 2%
zmienne 13,4 -15,15 2%
FORTIS BANK POLSKA SA  Kredyt
 budowlano-hipoteczny
, prowizje i opłaty
Oprocentowanie
zmienne 5,40-5,90 0,5-2,0%
FORTIS BANK POLSKA SAKredyt hipoteczny, prowizje i opłaty, Oprocentowanie, Kalkulator kredytowy zmienne 5,40-5,90 0,5-2,0%

Nazwa banku 

Oprocentowanie Oprocentowanie Prowizja %
GE Bank Mieszkaniowy SA , Kredyty  hipoteczne, Oprocentowanie, Tabela opłat i prowizji zmienne  6,95-9,45 0-2,0%
ING Bank Śląski SA  - Kredyt hipotecznyOprocentowanie, Tabela opłat i prowizji zmienne  5,11-6,72 od 0,9%
INVEST - BANK SA  Kredyt mieszkniowyOprocentowanieOpłaty  zmienne WIBOR 3M + marża od 2,25 od 1,5%
INVEST - BANK SA, Pożyczka hipoteczna ,  Oprocentowanie , Opłaty  zmienne  WIBOR 3M + marża od 1,15 od 1,5%
Kredyt Bank SA  Kredyt mieszkaniowy , Oprocentowanie , Opłaty i prowizje - taryfa zmienne WIBOR 3M + marża banku 0,85 - 1,75 (5,01-5,91) od 0,9%
Kredyt Bank SA   Pożyczka hipoteczna ,OprocentowanieOpłaty i prowizje - taryfa  zmienne WIBOR 3M + marża banku 2,30 - 3,80 (6,46-7,96) od 0,9%
LUKAS Bank SA  Kredyt mieszkaniowy, Oprocentowanie, Opłaty i prowizje   zmienne WIBOR 3M + marża banku 0,75 - 2,50 (4,93-6,68) 0,5-4%
mBank , Kredyt hipotecznyoprocentowanie, Opłaty i  prowizje , Kalkulator  zmienne  4,85% - 9,30% od 0,5%
mBank  Pożyczka hipoteczna, Kalkulator  oprocentowanie, Opłaty i  prowizje zmienne 6,65% - 10,50% od 0,5%
Multibank  Kredyt hipoteczny - Multi PlanKredyt hipoteczny - oprocentowanie, opłaty, prowizje, walutowy %  Kalkulator kredytowy Planów Finansowych zmienne od 5,15 0,0-4%
Nordea Bank  SA Kredyt mieszkaniowy,  Oprocentowanie, Opłaty i prowizje zmienne od 4,84 od 0,5%
Nykredit Bank Hipoteczny SA  Kredyt hipoteczny, Kalkulator kredytowy, Oprocentowanie, Opłaty  zmienne WIBOR 3M + marża banku 0,90 - 1,38  od 2%
Raiffeisen Bank Polska SA, Kredyt mieszkaniowy Oprocentowanie. zmienne 5,5-7,25 0-3,5%

                                                
Rzeczywiste roczne stopy oprocentowania  wyliczone zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1081) w odniesieniu do oprocentowania obowiązującego od 10 grudnia 2003 roku podane są na stronach banków ( kliknąć oprocentowanie lub tabele% ). Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przez banki przy przy różnych założeniach (np.  Kredytobiorca posiada konto osobiste w danym banku. przez okres min. 6 miesięcy i spłata kredytu następuje w okresach miesięcznych według systemu rat równych. Przy zmianie powyższych założeń wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania ulega zmianie.) dlatego należy zapoznać się z założeniami jeżeli kierujmy się RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) przy wyborze kredytu 
Pożyczka hipoteczna może zostać przeznaczona na dowolny cel, jej zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. 
                                                        Informacje prawne    

Wydatki na spłatę kredytu hipotecznego jako koszt podatkowy - Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.
     Zgodnie natomiast z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).
   Nie bez znaczenia jest tutaj także moment poniesienia przez Pana wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu...... ==> więcej     
Finanse: Umowa kredytu hipotecznego 
Kredytobiorcy już wiedzą, gdzie są luki w ustawie - może dojść do prób wyłudzenia dopłat do odsetek od preferencyjnych kredytów hipotecznych – donosi „Gazeta Prawna”. Na rynku wtórnym część pieniędzy za transakcje kupna-sprzedaży mieszkań może być płacona pod stołem. Banki nie są w stanie zweryfikować oświadczeń składanych przez klientów ubiegających się o dopłaty.
Tani kredyt – prawda czy fałsz?
Jesteśmy bombardowani ofertami banków, proponujących nam coraz tańsze (podobno) kredyty. Oferty reklamowe brzmią coraz bardziej atrakcyjnie i coraz częściej odwołują się do emocji. Kredyt na telefon, kredyt z dostawą do domu, kredyt dla wszystkich, którzy mają dowód osobisty – takie hasła mają nas przekonać, że decyzja o kredycie będzie lekka, łatwa i przyjemna – jak zakupy w hipermarkecie.
Zanim pożyczysz, przeczytaj ustawę
Konsumenci zaciągający kredyty i pożyczki są teoretycznie w korzystnej sytuacji – chroni ich Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Cóż z tego, skoro prawie nikt tej ustawy nie zna. Dlatego publikujemy poniżej jej tekst, zachęcając do szczegółowej lektury. Najlepiej zanim staniesz się klientem banku lub innej instytucji pożyczkowej.
Jak sprawdzić, czy kredyt jest drogi, czy tani
Nie licz na to, że z lektury pisanych dużymi literami fragmentów ulotek reklamowych dowiesz się, ile naprawdę zapłacisz za kredyt. Najważniejsze informacje są najczęściej starannie ukryte. W Twoim własnym interesie leży dotarcie do tych liczb, których kredytodawca stara się na początku nie ujawniać.
Kredyt konsumencki w pytaniach i odpowiedziach
Czy zdarzyło Ci się zaciągnąć kredyt i przy okazji podpisywania umowy nic z niej nie rozumieć? Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się co to jest kredyt konsumencki, jaki jest tryb i zasady zawierania umów o kredycie konsumenckim, co powinny zawierać umowy i w jaki sposób prawo chroni Twoje interesy jako konsumenta, oraz jakie są obowiązki przedsiębiorcy, który udzielił Ci kredytu. ...>  
Kredytobiorcy nie muszą już notarialnie poświadczać wniosku o wpis do hipoteki
Banki nie będą już wymagały notarialnego poświadczenia wniosku o wpis hipoteki, dzięki czemu zmniejszą się koszty uzyskania kredytu oraz skróci się czas załatwiania formalności w bankach i sądach. więcej > 
Ulga odsetkowa
Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych ...>

Nieruchomości  - akty prawne, informacje, porady....

Bazy  Wiedzy

.


SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy

 

Lokaty walutowe

Lokaty złotowe

Rachunki ROR

Kredyty mieszkaniowe -pln
Kredyty mieszkaniowe - walutowe
Kredyty konsolidacyjne -pln
Kredyty konsolidacyjne -walutowe
Kredyty samochodowe w zł  
Kredyty samochodowe - walutowe 

.Syndyk sprzeda  nieruchomości
 
 Syndyk - sprzeda wierzytelności
 

Usługi

biuro@e-gamma.pl 

Ulubione 

Biuro

Reklama

Kontakt

Home

Copyright 2004   E-GAMMA.PL