¦wiadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶ci±gnięcia za darmo W kraju i za granic± W kraju i za granic±; Aukcje i Giełdy online Rz±d, Ministerstwa, Urzędy Wy¶lij pocztę Wy¶lij SMS , bramki do wszystkich krajów
Hacking - programy, narzędzia
Internetowe paskudy
Internet - jak zwiększyć szybkość ładowania stron
Irytujące programy - kłopot?
Komputery- serwisy
Konta shellowe
Mailbomber
Modem - porady, ustawienia
Internet Providers - dostawcy Internetu
Proxy -  bezpieczeństwo, szybsza transmisja, anonimowość 
Sieciowe pułapki - jak sobie radzić
Telepraca 
Trojan - CAFEiNi
Trojan - Netbus
Trojany - generowanie i ochrona
Wirusy i antywirusy, szczepionki bezpieczeństwo,  generowanie


Uczelnie w Polsce - rankingi. Gdzie studiować, MBA ranking. Higher education database

Absolwenci, studenci - nauka i praca za granicą.  tanie mieszkania 
Edukacja, testy predyspozycji zawodowych
Kredyty studenckie, praktyki studenckie, staż - oferty
Stypendia, programy stypendialne , inna pomoc 

Oferty pracy w spółkach giełdowych, 
serwisy internetowe 
Oferty - pracy, stażu, praktyk : banki, urzędy państwowe, inne 

Kanada - praca, oferty, emigracja , live & work in Canada, immigrate to Canada, free online
USA - oferty pracy, emigracja, free online assessment, live & work, 
Praca za granicą - oferty pracy : Europa, Ameryka, Azja, Australia i Nowa Zelandia 
Praca
- informacje, psychotesty 
Telepraca  


 
              Telepraca
- nowa wydajniejsza forma pracy

  Opinia KPP o telepracy
Rząd chce wprowadzenia do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy. ...> 


Rząd proponuje wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących telepracy
Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Rządowa propozycja nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także uregulowanie ich praw oraz obowiązków pracodawcy. ...> 
Programy pilotażowe PFRON
W 2007 r. PFRON rozpoczął lub rozpocznie realizację trzech nowych programów pilotażowych dla osób niepełnosprawnych: „Trener pracy”, „Sprawny dojazd”, „Uczeń na wsi”. W poniższym artykule szczegółowo przedstawiamy każdy z nich, skupiając się na celach, adresatach, warunkach uczestnictwa oraz kwotach dofinansowania, jakie w ramach danego programu można uzyskać. ...>

Czy pracownicy pracują dla ciebie? Praca w firmie, której komputery podłączone są do internetu przynosi dodatkowe profity. Jest to możliwość nieograniczonego przebywania w sieci i mniejsze rachunki za własny telefon. Według najnowszych badań przeprowadzonych w USA, statystyczny pracownik w godzinach pracy spędza 70% czasu w internecie na oglądaniu pornografii, 30-40% czasu na oglądaniu stron nie związanych z wykonywaną pracą, a 60% zakupów online w sklepach internetowych odbywa się z firmowych komputerów.

Jednak coraz bardziej doceniana jest  i popularniejsza w krajach zachodnich telepraca. Dzięki możliwości  wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych bezpośrednia wymiana informacji jak i również dostarczenie efektów pracy nie jest już problemem, niezależnie od odległości miejsca  wykonywania pracy. Ponieważ dużo osób ma w domach własne komputery, dostęp do internetu, a także inne urządzenia teleinformatyczne może więc wykonywać identyczną pracę jak w zaciszu gabinetów i biur. Według badających to zjawisko efekty takiej formy pracy są od 15 do 30% większe.

Zalety telepracy dla pracodawców 
- znaczny wzrost wydajności pracy nawet czasami o 50 %
- optymalizacja stanu zatrudnienia
- znaczna redukcja ilości zwolnień chorobowych
- znaczna oszczędność powierzchni biurowej, wyposażenia i zużycia materiałów biurowych
- ograniczenie konfliktów w pracy
- zapłata za uzyskane efekty a nie za czas pracy
- konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, a tym samym jakości świadczonych  usług przez pracowników
- zmniejszenie kosztów zatrudnienia personelu

Zalety telepracy dla pracowników:
- elastyczność czasu pracy
- elastyczność miejsca pracy
- elastyczność umowy o pracę
- brak potrzeby dojeżdżania do miejsca pracy (oszczędność czasu i pieniędzy)
- macierzyństwo, zamieszkiwanie na terenie dotkniętym dużym strukturalnym bezrobociem przestaje być problemem
- przestaje być istotny wygląd i wiek pracownika a liczą się tylko umiejętności

Telepraca w Unii Europejskiej i USA

W krajach tych z roku na rok rośnie zainteresowanie tą formą pracy, zwłaszcza ze strony firm, które robią wiele sprawozdań, raportów, tłumaczeń itp. Również ta forma pracy staje się coraz bardziej popularniejsza wśród osób wykonujących wolne zawody. W 2004 roku liczba ta ma osiągnęła wielkość 30 mln. W krajach skandynawskich udział telepracy w zatrudnieniu ogółem osiągnął poziom kilkunastu procent. W Finlandii około 17% w Szwecji około 15%. Badania wskazują na znaczny wzrost wydajności. Jednocześnie występują nowe zjawiska. Jednym z nich jest koncentracja usług w jednym miejscu dla klientów z wielu krajów. Fizyczna lokalizacja firmy nie odgrywa już takiego znaczenia. Telepraca przez Rządy tych państw jest uznawana jako jeden z 4 głównych zastosowań umacniających gospodarkę. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych rośnie znaczenie i rola telepracy.

Telepraca w Polsce

W Polsce ta forma organizacji pracy jest jeszcze niedoceniana przez większość firm. Wynika to głównie z mentalności pracodawców i sposobu zarządzania. Wyjątek stanowią firmy związane z interneten. Dla tych firm ta forma pracy jest czymś oczywistym. Zarządzający chcą mieć pracownika u siebie i na oku w myśl przysłowia " pańskie oko konia tuczy" Telepraca w Polsce stanie się rzeczywistością, gdy praca przestanie być mierzona godzinami spędzonymi za biurkiem, wiekiem, wyglądem ale produktywnością pracownika. Nie bez znaczenia są również wysokie koszty połączenia z internetem, jak i koszty wyposażenia stanowiska pracy. W Polsce istnieją firmy gdzie ta forma pracy jest wdrażana. Przykładem może być firma TP Investment

 Przykład zastosowania telepracy w szwedzkim oddziale firmy Simensa

Przed wdrożeniem nowego systemu pracownicy zostali poinformowani, że przed przeprowadzką do nowego biura , każdy z nich będzie mógł zabrać ze sobą tylko tyle dokumentów ile zmieści się do dwóch niewielkich pudełek. Rezultat - 200 pracowników pozbyło się 50t niepotrzebnych materiałów. Umożliwiło to przeorganizowanie biura. Każdy pracownik otrzymał wózek na którym znajdowały się jego pojemniki z materiałami ze starego biura. Pracownik , który musiał przyjść do biura, brał wózek i siadał przy pierwszym wolnym biurku. Każda osoba otrzymała komputer z modemem, monitor, telefon komórkowy i dodatkową linię telefoniczną w domu. Ponadto wdrożono system pozwalający kierować rozmowy telefoniczne do poszczególnych pracowników. Efekt - obniżenie rocznych kosztów na pracownika o 25 tyś. dolarów. 
 
Staże dla niepełnosprawnych

Bank BISE, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, organizuje cykl jednomiesięcznych, bezpłatnych staży dla osób niepełnosprawnych.


Telework, Telecommuting. Telepraca

Analytica is an independent social and economic research company. The future of work Social and policy implications of technological change, Information society, Gender and equal opportunities issues, Economic development issues, European economic and social policy, Globalisation, Teleworking

ATT Telework -  the world's networking company

BSCW - Basic Support for Cooperative Work - enables collaboration over the Web. To access a workspace you only need a standard Web browser. See our overview page for more information or read what our users say about the BSCW system. Get more information on BSCW 4.2 or download now! 

Empirica Kommunikations- und Technologieforschung mbH - empirica is a privately-owned, independent consultancy based in Bonn providing services to suppliers and users of new information and communications technologies and applications.

Gil Gordon / Gil Gordon Associates  (USA) - Telecommuting, Teleworking, and Alternative Officing
International Telework Association and Council - Government/non-profit organisations. The website provides a question-answering service, buyers' guide and some links to other telework-related sources

Jack Nilles / Jala (USA) - telework, telecommuting, and virtual organizations. We cover telework program strategy development, planning, teleworker and technology selection, training, program implementation and evaluation—including cost-benefit analysis

European Telework Online - the Internet portal for teleworking, telecommuting,( wersja angielska i polska)

Models of Industrial Relations in Telework Innovation - Euro -Telework

Telework Association also known as the TCA is Europe's largest organisation dedicated to the promotion of teleworking. Over 2,000 people and organisations have joined us since we started in 1993. The TCA believes that teleworking can benefit people by increasing the quality of life and improving access to work.

The International Telework Association
Models of Industrial Relations in Telework Innovation

National Telework Web Sites

 
Austria European Telework Online Austria - National page and links for Austria at the European Telework Online website.
Telework.at - Austrian Telework Information Server - news, information and contacts about telework in Austria and from an Austrian perspective.

Bulgaria  European Telework Online Bulgaria the home page of European Telework Online Bulgaria -- Telework, Teletrade and Telecooperation.

Canada Canadian Telework Association  a page about the Association embedded in the Innovisions Canada website. Includes a long page of links (but without descriptions); discussion of the Canada "telework scene" and the USA scene; some statistics and FAQs. There is a free membership form.

France Centre de Réadaptation Professionnelle et Fonctionnelle - a centre that support entry to the workforce for people who are excluded or at risk of exclusion, by reason of disability or other causes.
French Telework Association - home site of the Association Française du Télétravail et des Téléactivités (A.F.T.T.), founded 1997. There is a discussion list, open to non-members, and pages of links to French, European and international sites. Mainly in French.

Czech Republic national page at European Telework Online - pages of links and information maintained in Czech and in English at the eto site and also at a national site.

Denmark European Telework Online Denmark - national page and links for Denmark at the European Telework Online website (also available in Danish).

Finland European Telework Online Finland - national page and links for Finland at the European Telework Online website.

Great Britain eFreelancers - the site originally announceds "going live on 3 April 2000" but then merged with smarterwork.com, while still straplined as "UK freelance professionals". See smarterwork.com for details.
UK IS Help - The UK Government's main online information and contact point for helping UK organisations to participate in European Information Society and other ICT-relared programmes. Information and UK contacts relating to the Fifth Framework Programme, TEN-Telecom, PROMISE, Multi-Lingual Information Society, INF

Germany European Telework Online Germany - national page and links for Germany at the European Telework Online website (in German - also available in English)
TD - Verband Telearbeit Deutschland -German Telework Association. Its focus is exchange of experience on regional, national and international level. A federation for all who have an interest in the promotion of teleworking and all associated innovative work and organization forms, in Germany.

Greece European Telework Online Greece - national page and links for Greece at the European Telework Online website (In English - also available in Greek).
Zeus: Teleworking in Greece - in addition to a links page and some explanations of teleworking, the site invites visitors to "join the Greek Teleworking Network", which appears to be part of the Telemart programme, but the Telemart programme itself appears to be defunct. Further comments welcome please?

Hungary European Telework Online Hungary - information and links relating to telework in and for Hungary

Ireland Telework Ireland - home page for the Telework Ireland association. Discussion facility. A skills database is "under construction. Telework Ireland stages a lively annual conference and is represented on Ireland's National Advisory Council on Teleworking.

Italia  Telelavoro Italia - Information, links and discussion relating to telework in and for Italy.

Latvia European Telework Online Latvia information and links relating to telework in and for Latvia. Pages hosted at the European Telework Online website.

Luxembourg European Telework Online Luxembourg - national page and links for Luxembourg at the European Telework Online website. ETD support for Luxembourg is handled by the Belgian Telework Association - see also our national page for Belgium.

Mołdowa European Telework Online Moldova - information and links relating to telework in and for the Republic of Moldova, hosted at the European Telework Online website.

Netherlans  Nederlands Telework , Telework Forum - Homesite of the Netherlands Telework Forum. FAQs, discussion, knowledge base describing all known telework studies. Website is in Dutch; knowledge base contains English descriptions of some studies but access is in Dutch. There is some related information in English at http://www.eto.org.uk/nat/nl/index.htm (European Telework Online Netherlands page).

New Zealand Telework New Zealand - a cleanly presented website with a well-indexed range of short items covering a wide range of telework-related issues and questions. For the outside visitors it would be useful to have some more about telework in NZ?

Norway European Telework Online Norway - information and links about telework in and for Norway, hosted at the European Telework Online site.

Portugal European Telework Online Portugal - European Telework Online Portugal

Romania European Telework Online Romania - Romania pages and links at the European Telework Online website.

Russia European Telework Online Russia - information and links relating to telework in and for Russia; ETO information translated into Russian; links to Russian facilities and discussion.

Sardinia - Artel - Agenizio regionale del telelavoro (Sardegna).  Artel is a regional agency initiative supported by the ADAPT programme to develop telework in .

Sweden European Telework Online Sweden - this page contains some initial information, including details of the Swedish national coordinator for ETD, local contact points for ETD, European information and WWW links.

Switzerland European Telework Online Switzerland - national page and links for Switzerland at the European Telework Online website (in English - also available in German). 

Ukraine European Telework Online Ukraine - Introductory information and links for telework in and for Ukraine, hosted at the European Telework Online website

USA Interagency Telecommuting Program this website brings together a range of links and materials supporting telecommuting programmes both within the US administration and in US industry generally
The American Telecommuting Association

Work, employment and telecommuting sites, job search and recruitment service

2Work-At-Home.com  - A mix of free and chargeable contents and facilities. For example job-seekers can post a resume and employers can search resumes (CVs) for free. There is also a "Freelance Marketplace" where you can bid for projects, but this is really a link to eLance!
6FigureJobs - Job search website for professionals. Individuals can post resumes (CVs) and search for free. Employers pay a free to post vacancies charged for searching the CVs. The database allows for countries other than USA but the overwhelming majority of vacancies appear to be US-based. There may be telework jobs in there but no way to tell - the search is geographically oriented and the search terms "telework" and "telecommute" only produce results if the advertiser happens to have used that term in the job description.
Ants.com - started as a site matching projects to contractors but now this has been de-emphasised in favour of a software product (contact management). The site displays listings of contract projects submitted by employers, to which contractors can respond. Responses are also displayed online so the introduction becomes a kind of cost/quality auction.
Bigvine - The site is offering a barter service for business-to-business transactions. The idea is that one member can buy services from another using "trade dollars". If someone buys from you you can buy from someone else in the network without using cash. But if you haven't yet sold anything you have to buy trade dollars from Bigvine. When a trade is made there is a commission charge of 3%-4%. We looked at a sampling of members, very few had made any sales.
BizzAdvice - Advice service for small firms and start-ups. You can register to give advice or to get advice. There is a charging system. There are also some forums, but these include a fair proportion of advertising stuff.
Career Space - An effort by a consortium of the ICT industry to contribute to solving the ICT skills shortage in Europe. The information has been enhanced we first visited it and the "job finder" questionnaire seems to have been removed. The big names behind this site need to take a closer look and get the contractor to produce something much more effective!
Careers.wsj.com - Backed by the Wall Street Journal, this started as a site for "executive, managerial and professional jobs". Locations are USA  plus a single "International" category. There are linked "global partners" in UK, Germany, Poland, Netherlands, Sweden. There is no reference to teleworking/telecommuting. The site has now linked with FreeAgent.com (a contract work site, see separate review).
ClickWork (Netherlands) - Job search and recruitment service in the Netherlands (in Dutch).
DN.Jobb - jobsearch in Sweden - Job search and recruitments site in Sweden 
eFreelancers - The site originally announceds but merged with smarterwork.com, while still straplined as "UK freelance professionals". See smarterwork.com for details.
Employment911 - Employment finding and recruitment site - USA only (registration requires USA State). Provides job search across multiple job sites. No mention of teleworking, telecommuting and a recent search found no jobs with the key words telework, telecommute, telecommuting. With these "multi-search" types of sites it can be very difficult to tell which of the jobs are still actively open.
EUbusiness.com - The EUbusiness web site is Europe's leading independent online business information service about the European Union. It is targeted primarily at business professionals 
European Telework Associates - Brussels-based website that claims to find work for teleworkers and supply services to companies. The site provides simple forms for both teleworkers and potential customers, but in both cases there is a "next step" - a more complex form for teleworkers, and a "we will contact you" message for companies.
Fish4jobs uk - Job search and recruitment service for UK with a good flow of jobs. Specify location by region or by county (or "any"), search on job title or "category" (meaning sector). No mention of telework/telecommuting. A user has pointed out that one can use 'Work from Home' as a search term, but this actually yields any job that has the term "home" in its description. There is also a "job channels" feature that helps to narrow the job search
Free Telecommuting Jobs.com - This site now has a quite effective search facility, clustering jobs within categories. However there appear to be very few jobs! There is also a facility to post a CV (Resume), but with relatively few resumes loaded. 
Freelance Work Exchange - This site now sells "professional membership" at $19.95 a month. Reports please from anyone who has signed up? It also still lists a small number of freelance market websites, all of which are also listed here at European Telework Online, and invites you to sign up for an email newsletter - we are checking the newsletter and will comment on that shortly.
Freelancers.net - UK based site at which freelancers (self employed specialists) can create a profile of their skills, plus a portfolio showing work completed, and can specifiy what types of contracts they are looking for (eg telecommute). Companies looking for a contractor can post information about projects and can search for contractors.
Friends From Home - Suggested by Marcy Sanders, who says she has found clerical work through this site. The site charges a membership subscription of at least $US 49.99 for six months for the basic membership, up to $US 99.99 for the "all in one" plan. In general we don't feel that people seeking work should pay, since in the normal market the employer pays the costs of recruitment, advertising, search etc.
HEA Home Jobs Database - A job finding service for home based employment. Claims that "About 8 out of every 10 people that join HEA find home employment". Entry cost to jobs database is $10. There are other services and a $30 "3-service deal" - job placement service, resume forwarding service and access to job database for a year. Focus is USA.
Herbalife International - a multi-level marketing organisation (like Amway), that signs up freelance distributors to sell its range of dietary and health food products.
Home Employment Agency - UK based. Employers and potential employees can complete online forms at no charge. There is no information about how many employers have actually filled teleworker posts through this service.
Home Office Partnership - UK consultancy specialising in telework and related applications. There are pages about flexible working; process improvement; organisation development; property strategy; technology strategy; web development. The technology page addresses general guidance about approaches, rather than specific technologies.
Home2Work.com - USA-based site where job-hunters and employers can post advertisements. One attractive feature is that the types of "classified ads" are clearly categorised and the numbers of ads in each category is shown. However this needs re-thinking for categories reach a high volume of postings. For example there is a category for "Job Listings - Telecommute Full Time/Contract Nationwide" (for USA but not for global telecommuters).  The first few "full time jobs" we looked at were not paid employment, they were of the "get rich quick" or "run your own business", payment-by-results type.
Homeworking.com - a free resource to help people wanting to work at home and/or obtain jobs of any kind. Includes classified advertisements with a small number of "Jobs offered". There was a Job Search facility but this now seems to have been replaced by links to other services.
Job Cafe -  A site offering to match people to job opportunities. Linked with the StepStone group. There is an open jobs database that can be searched. Many of the jobs appear to have been on the database for a long time, so there may not be a purge process? There is a facility to list only "recently posted" jobs. No mention of teleworking? All in Italian. 
Job-net/home-job-net -  Teleworking and telecommuting.
Job Options (also known as deja.com Career Center) - Users can search for job advertisements, search for an employer, post a resume (CV). Also "career tools" that are strongly USA-centric. Jobs mainly USA - there was an "international" section.
Jobpilot (UK) - A standard site that lists and searches job advertisements and enables job seekers to upload CVs. Jobs are classified as "permanent", "entry position" or "freelance contract", locations as "UK", "Euope" or "Worldwide". Ads can be posted and searched in different languages, which is an unusual and attractive approach to internationalisation. No mention of teleworking or off site working.
JobServe (UK) - a site focused on "IT vacancies in the UK", but with 10% of its vacancies outside UK. Job seekers can search for contract work or "permanent" employment and can specify the recency of postings, for example "within 5 working days". The search terms "home", "telework", "off site" may produce teleworkable jobs, but with no specific provision for teleworking. You may also provide a CV (resume) that will be circulated to recruitment agencies. There is also a directory of recruitment agencies. Employers are asked to "call the sales team".
Jobvertise - This system provides a resource through which any website owner can add a "jobs page" to their website, as well as providing a fairly typical job search facility direct to users. Four of the first five "jobs" found when browsing the "most recent 100" were actually commission based or run-your-own- business types of jobs.
Karriere direckt - a job search and recruitment site in Germany  It reported about 2000 employment offers and 1500 job seekers.
Money-At-Home.Com - a site with many links under many categories, most of which advertise either other sites/programmes or books etc about home based businesses. The main weakness of the site is that there is no effort to critique any of the items listed or linked, everything is promoted with equal enthusiastiasm.
Moneyformail.com - Pays a good rate for receiving and looking at emails (between $.20 - $2.50 they say), requests (but no longer requires) USA social security ID for validation check. Non-USA residents can join but the company confirms that they are not yet paying outside US and "not actively seeking International (meaning non-US_ advertisers.
Monster.com - Despite the cutesy name this is a reasonably effective job search and recruitment facility for those who are seeking employment in a particular area, and are prepared to invest quite a lot of time in trying a number of search approaches. There is no reference to teleworking or distance working and the only way to find jobs that could be done at or from home is hit and miss.
OfficeTech - a web based "virtual staffing" service offering to match employers with teleworkers on a contract or employee recruitment basis. Teleworkers can register without paying any fees or subscriptions, employers are charged a finders fee for successful introductions. Teleworkers "world wide" are invited to register. When matched to an opportunity the teleworker has to negotiate terms with the employing company direct. OfficeTech charges the employer an introduction free. The specialisation listed for teleworkers are a mix of office/clerical tasks and some rather generalised professional tasks such as "Information Technology" and "Web design and development".
OutSource2000 - The main offer here is a Home Workers Forum, entry cost $29 for six months, $45 for a year (note: a $5 "processing free" has been added since we first reviewed this site). Members can search jobs databases, get assistance with creating resumes (CVs). Instead of the subscription you can buy their information on disk. Much of the "software" is of the kind widely promoted through "Get rich" schemes. Outsourcing it Corp - a (US-based) service aiming to match employer requirements with telecommuter skills. No evidence about their success rate, or the amount of active marketing they do to attract employers. 
PanEris - The blurb here says "PanEris is home to a collective of web developers working together as a virtual corporation." Though its not overtly clear there appears to be an invitation to join. The site seems to be a working demonstration of the team's capabilities.
ProsForHire.com - Find Professionals - a site introducing contract workers to potential employers. One of the early arrivals in the field, the site seems to have failed to reach sufficient volume of use to be productive, since the hit counter on the home page showed only a little over 7000 hits. One reason for this low growth may be the fact that you have to register and at first it looks as though there is a free for job seekers, since it says "Free to employers". 
Regulus Consulting - Also called "RemoteWorkCentral.com. A USA-based company providing a range of outsourcing services on a teleworking and non-telework basis, plus consulting and services for companies adopting telework methods. There is a "Careers" section that describes the range of types of work available through Regulus and example profiles of current opportunities. Projects may include "full-time telework, on-site work or travel".  
ResumeBlaster.com - ResumeBlaster is a service for creating and posting a resume (CV) to selected recruiters. Although US-based and US-oriented the directory promises to list recruiters in other countries. We looked at "UK" but got a very long list that included some USA-only firms. 
SeeMeResumes.com - a service that distributes your resume (CV) to companies that are recruiting. Claims to have 5,500 recruiters listed (up from 4,500). There is a charge, from $49-$79 (originally $69) for different levels of service. Recruiters may join free of charge. However there is no mention of any screening of recruiters.People/companies looking for the names and details of job seekers for other purposes . . . . as usual our advice is not to pay for finding work.  
Smart Eric .com - a UK based website for self-employed professionals and freelances, mainly working from home. Freelancers can add their details to a CVs database, which prospective customerc can search. We found site response rather slow, but this may have been a transient routeing problem. There are pages with advice for self-employed start ups and marketing, plus a discussion forum. 
Smarterwork.com - a UK-based commercial "finding work" site that is focused on contract work and where the mechanism actively favours a teleworking approach. A list of current projects with current lowest bid appears on the public site, registered experts get more detail. There are now ten categories of projects - Business Consulting, Research, Document Production, Web Build Support, Legal, Software Development, Graphic Design, Writing & Editing, Tax, Translation. In some categories projects are further classified by language (English, German, Norwegian, Spanish, Swedish).  
StepStone - this review based on StepStone's UK service. Services appear to vary between countries, see for example Jobs Cafe in Italy, which has a very different interface and apparently a different approach. Other countries appear to run the same model as in the UK. Job seekers can register free of charge. The search includes local country and other European posts. Search response appears to be slow? Employers pay to advertise posts, and can include links to their own sites. Many advertisers are recruitment agencies. The UK site reported 15000 UK vacancies and 77000 "in Europe", across a wide range of sectors, with 60,000 job seekers' profiles.
TeletrBages - In Spanish, this is the web site for a programme to introduce teleworking and new methods of work in the Bages county of Catalonia.
Telecommuters and Mobile Workers - You can work from anywhere. Tips, Articles and Work From Home Jobs
Telecommute Magazine - Once you get past the big graphic that is the home page, and worked out that you click on the image to get into the site, there are lots of features, including a forum and a links page, plus a facility for loading your profile and a job search facility, which links to www.HeadHunter.net , www.JobBank.com  USA and www.Workaholics4Hire.com  .
Telecommuting Jobs - Job seekers can search a database of jobs. The job description is written directly by the job advertiser, enabling direct contract. Most of the "jobs" we examined appear to be freelance contracts rather than employment, and usually at fairly low (or undisclosed) pay rates. The job lists generally show only a one or two word title so you have to look at many to see whether they are suitable for you. Employers almost all USA based.
Telework Unlimited - Telework Unlimited provides a free of charge service in which teleworkers can post their offers of skills and employers can post offers of work. The offers of work are relatively few in number but some appear to be both genuine and current. Most offers are in German. The site owners also undertake telework related projects. Alhough most menu items are in both English and German, most of the detailed content is in German only.
The People Village - UK-based service for matching freelance contractors with companies/projects. An unusually comprehensive interface for capturing contractors' capabilities but a rather constrained facility through which the contractor must specify "job requirements". 
The Real Deal on Telecommuting - The site promotes a "How to" guide to getting work as a teleworker. Originally this was priced at $7.00 by email, $9.00 hard copy.  There are also some articles online by the same author, all well-written.
TWS - Teleworkers Web Site (UK) - a directory of UK teleworkers. Individuals can add their profile, which is then listed by area (UK county) and by category of their specialism. 
Web Staffers - This is a subscription based site, specialising in home-based employment/work. They "create a resume (CV) for you" and "submit it to thousands of employers who are looking for people to do home based work". Subscription ranges from $US 29 to $US 65. If you try out this service or have already tried it we'd like to hear about your experiences.  
WebZone2000 Home-Based Employment Opportunities - a section within the WebZone2000 site (see entry). There is a jobs database, but it is not well constructed - the only search is by broad category and all items are then listed in longish text descriptions. The rest is mainly to do with home-based businesses rather than employment.
Workaholics4hire.com - a jobs database. USA oriented. In order to search you are required to complete a profile and subscribe to an email newsletter. There are some added value services for employers, and a discussion forum.
Work-At-Home-Dot.Com - a no-charge site with many links to information and services related to opportunities for home based businesses. USA focused. Many of the links are to "get paid to surf" or "make money working at home" types of "opportunities".
Work At Home.Com - Free Work At Home Jobs, Home Business Ideas and Tools to Help You Work at Home.

Telepraca i osoby niepełnosprawne. Teleworking, Telecommuting and People with Disabilities

Biuro karier - Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych : staże i praktyki, pośrednictwo pracy
Goodwill Industries - sieć ponad 200 organizacji społecznych działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w USA, Kanadzie i 22 innych krajach.
ISdAC International Association  
Telework And People With Disabilities
The CURE Network Inc. - Witryna dla pracowników z niesprawnościami umysłowymi i fizycznymi 
Telepraca - również oferty pracy
www.niepelnosprawni.info
www.bezbarier.pl
Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej

Niepełnosprawni   - instytucje, przydatne adresy

Instytucje - wprowadzenie
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
Wojewódzkie Społeczne Rady ds Osób Niepełnosprawnych 
Powiatowe Społeczne Rady ds Osób Niepełnosprawnych 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Zadania samorządu województwa na rzecz osób niepełnosprawnych 
Zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych 
Instytucje orzekające o stopniu niepełnosprawności 
Organizacje pozarządowe Warsztaty terapii zajęciowej

Uprawnienia 
Programy PFRON 
Programy pilotażowe PFRON
W 2007 r. PFRON rozpoczął lub rozpocznie realizację trzech nowych programów pilotażowych dla osób niepełnosprawnych: „Trener pracy”, „Sprawny dojazd”, „Uczeń na wsi”. W poniższym artykule szczegółowo przedstawiamy każdy z nich, skupiając się na celach, adresatach, warunkach uczestnictwa oraz kwotach dofinansowania, jakie w ramach danego programu można uzyskać. ...>
Dokumenty Unii Europejskiej 
Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą 


Filantropia.org.pl -  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce m.in. pozyskuje fundusze na poziomie lokalnym, dofinansuje i wypromuje ciekawe, dobrze opracowane przedsięwzięcia oparte na współpracy międzypokoleniowej. Dofinansowanie mogą uzyskać różnorodne przedsięwzięcia międzypokoleniowe mieszczące się w szeroko rozumianych obszarach tematycznych: edukacja, kultura i tradycja, sprawy społeczne.
Fundacja Fuga Mundi - na stronie udostępniony jest Przewodnik Internetowy dla Osób Niepełnosprawnych  
Ogólnopolska Baza Organizacji i Instytucji Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych 
Stowarzyszenie Klon/Jawor 


www.idn.org.pl - Internet dla Niepełnosprawnych
Integracja  - portal i centrum dla osób niepełnosprawnych, magazyn dostępny online. Poruszane tematy - prawao, edukacja, praca
www.kigr.pl  - strona Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej, można tam szukać informacji na temat rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
www.ngo.pl - portal poświęcony sektorowi pozarządowemu, na którym można znaleźć bazę organizacji z całej Polski, w tym także organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
www.ue.ffm.pl/index.php - niepełnosprawni w Unii Europejskiej, portal Fundacji Fuga Mundi poświęcony zagadnieniom niepełnosprawności w kontekście Unii Europejskiej
www.popon.pl - strona Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.rehabilitacja.pl - baza ośrodków, gabinetów, sklepów, akty prawne, pytania i odpowiedzi  
www.samisobie.clan.pl - Stowarzyszenie Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych
 http://zpchr.pl  Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej - również ogłoszenia dotyczące pracy , kupna-sprzedaży, współpracy

     

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free downloads software, ranking, SMS-y, VOiP free
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria  
Inernet Service Provider - sprzedawcy Internetu , szerokopasmowy, satelitarny, kablowy.....


Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 
Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne
Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy Australia, Chiny i Hong Kong, UK, handel skórą 


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL