¦wiadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶ci±gnięcia za darmo W kraju i za granic± W kraju i za granic±; Aukcje i Giełdy online Rz±d, Ministerstwa, Urzędy Wy¶lij pocztę Wy¶lij SMS , bramki do wszystkich krajów

Hacking - programy, narzędzia
Internetowe paskudy
Internet - jak zwiększyć szybkość ładowania stron
Irytujące programy - kłopot?
Komputery- serwisy
Konta shellowe
Mailbomber
Modem - porady, ustawienia
Internet Providers - dostawcy Internetu
Proxy -  bezpieczeństwo, szybsza transmisja, anonimowość 
Sieciowe pułapki - jak sobie radzić
Telepraca 
Trojan - CAFEiNi
Trojan - Netbus
Trojany - generowanie i ochrona
Wirusy i antywirusy, szczepionki bezpieczeństwo,  generowanie


Uczelnie w Polsce - rankingi. Gdzie studiować, MBA ranking. Higher education database

Absolwenci, studenci - nauka i praca za granicą.  tanie mieszkania 
Edukacja, testy predyspozycji zawodowych
Kredyty studenckie, praktyki studenckie, staż - oferty
Stypendia, programy stypendialne , inna pomoc 

Oferty pracy w spółkach giełdowych, 
serwisy internetowe 
Oferty - pracy, stażu, praktyk : banki, urzędy państwowe, inne 

Kanada - praca, oferty, emigracja , live & work in Canada, immigrate to Canada, free online
USA - oferty pracy, emigracja, free online assessment, live & work, 
Praca za granicą - oferty pracy : Europa, Ameryka, Azja, Australia i Nowa Zelandia 
Praca
- informacje, psychotesty 
Telepraca  


                                             

                Modem - optymalizacja połączeń modemowych

 
1. Przerywane połączenia
 - zwiększenie czasu trwania połączenia
Windows nie rozpoznaje, że modem jest w użyciu, gdy ściągasz z sieci pliki. Przerwanie połączenia następuje w przypadku przekroczenia limitu czasu połączenia nieaktywnego. Wybierz z menu Narzędzia i kliknij Opcje internetowe. Następnie wybierz zakładkę Połączenia i w polu Ustawienia połączenia telefonicznego naciśnij klawisz Ustawienia. W kolejnym kroku naciśnij klawisz Zaawansowane w Polu ustawienia telefonowania. Otworzy się okno Zaawansowane ustawienia telefonowania, gdzie znajduje się opcja Rozłącz przy bezczynności dłuższej niż. Należy zwiększyć wartość. Możesz ustawić maksymalny czas, zwłaszcza gdy za korzystanie z internetu płacisz stały abonament. Znajdują się również tutaj opcje : Czekaj ...s miedzy próbami, Próbuj połączyć się ....razy. W przypadku braku rezultatu należy zmienić wartość tego parametru w rejestrze. Sposób jest opisany poniżej.
- zmiana ustawień w rejestrze ( zawsze przed wprowadzaniem zmian ustawień w rejestrze sporządź kopię dla swojego bezpieczeństwa, można łatwo narozrabiać)
Windows w trakcie ściągania plików nie rozpoznaje, że modem jest w użyciu. Ustawiony jest standardowo na określony czas rozłączania połączenia w przypadku braku aktywności modemu. W celu zmiany tego parametru uruchom edycję Rejestru ( regedit.exe) i znajdź klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ Class\Modem\XXXX\Settings gdzie XXXX to zazwyczaj 0000 lub podobna liczba ( u mnie to 0001). Następnie kliknij dwukrotnie opcję Inactivity Timeout w panelu po prawej stronie ekranu i wpisz czas w minutach. Jest to czas, w którym modem automatycznie rozłączy się w razie braku aktywności.

- niektóre modemy DSL i kablowe po pewnym okresie bezczynności rozłączają połączenie z Internetem. 
Przyczyn jest kilka, najczęściej jednak odpowiadają za to funkcje oszczędzania energii wbudowane w Windows XP. Wyłączają one wybrane urządzenia, gdy wykryją, że są one nieaktywne. Jeśli chcesz wyłączyć funkcje oszczędzania energii dla modemu:

1. Rozwiń menu Start i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer. Z menu wybierz Właściwości.
2. W nowym oknie przejdź do zakładki Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
3. Rozwiń gałąź Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
4. Dwukrotnie kliknij pozycję Główny koncentrator USB.
5. Przejdź do zakładki Zarządzanie energią. Odznacz opcję Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii. Kliknij OK.


rozłączanie się modemu 
Aby na skutek zaniku fali nośnej  zapobiec rozłączaniu się modemu należy w folderze Mój komputer otworzyć Panel sterowania. Następnie wybierz => Modemy => Właściwości => Połączenia => Zaawansowane i w oknie dodatkowych ustawień należy wpisać  S10 = 50. Rejestr S10 modemu przechowuje informację o czasie oczekiwania ( w dziesiątych częściach sekundy) po utracie fali nośnej.
2. Szybsze połączenie
- skracanie czasu oczekiwania
Gdy zbyt długo czekasz na zgłoszenie swojego operatora, w folderze Mój komputer otwórz Dial-Up Networking. Następnie prawym przyciskiem myszy kliknij na połączenie modemowe z twoim operatorem (np. Połączenie z TP SA ) i wybierz kolejno Właściwości => Typy serwerów i wyłącz opcję - Zaloguj  się do sieci.
- powtarzanie połączenia 
Gdy w sieci panuje tłok są problemy z uzyskaniem połączenia. Zamiast wykręcać numer kolejny raz ustaw automatycznie numer. W tym celu wybierz z menu Narzędzia i kliknij Opcje internetowe. Następnie wybierz zakładkę Połączenia i w polu Ustawienia połączenia telefonicznego naciśnij klawisz Ustawienia. W kolejnym kroku naciśnij klawisz Zaawansowane w Polu ustawienia telefonowania. Otworzy się okno Zaawansowane ustawienia telefonowania, gdzie znajdują się opcje: Czekaj ...s miedzy próbami, Próbuj połączyć się ....razy. Wpisz odpowiednie wartości. 
- ponawianie numeru  
Aby szybciej uzyskać połączenie możesz skrócić czas pomiędzy automatycznie ponawianym wybieraniem numeru. Gdy ustawisz zbyt krótki czas Windows będzie przerywał nawiązane połączenie. W tym celu należy wybrać kolejno Mój komputer => Panel sterowania => Modemy => Właściwości => Połączenie i zmniejsz wartość opcji Anuluj połączenie jeśli brak wywołania w ciągu ....  s. 
3. Zawieszanie się komputera
Kiedy zamykanie połączenia prowadzi do zawieszania się komputera, przyczyną może być konfiguracja. W tym celu wybierz kolejno => Mój komputer => Sieć => Protokół TCP/IP => Właściwości => Konfiguracja WINS  i zaznacz opcję Wyłącz rozpoznawanie WINS.
4. Domyślny numer
Jeżeli po uruchomieniu przeglądarki połączenie modemowe nie jest włączane automatyczne, należy z menu wybrać Narzędzia => Opcje internetowe =>  zakładkę Połączenia i zaznacz opcję Zawsze wybieraj domyślne połączenie.
5. Powolne połączenia  i częste rozłączanie - okablowanie
Częste rozłączanie i powolne połączenie internetowe może powodować okablowanie telefoniczne miejsca pracy. Sprawdź działanie modemu z innych gniazdek telefonicznych, po odłączeniu innych urządzeń od twojego komputera.
6. Jaka jest wersja Dial-Up w twoim systemie
Jaką masz wersję Dial-Up w swoim systemie komputerowym możesz sprawdzić w Rejestrze poprzez sprawdzenie klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\RemoteAccess\Version
7. Jeżeli chcesz wymienić standardową wersję Dial-Up
Gdy standardowe oprogramowanie Dial-Up nie spełnia wszystkich twoich oczekiwań  można pod adresem www.softseek.com  znaleźć inne satysfakcjonujące oprogramowanie.
8. Modem czasami nie łączy się z serwerem
Czasami serwer jest wolniejszy. Jeżeli modem po wybraniu numeru dostępu nie łączy się z serwerem to należy spróbować dodać po numerze telefonu trzy, cztery przecinki np.( 0202122,,,). Dodanie przecinka sztucznie wymusza zwłokę ( o około jednej sekundy). W ten sposób modem poczeka na wolniejszy serwer. Dalsza komunikacja powinna przebiegać bez zakłóceń.

Modemy 

1. Sprawdzenie modemu

Gdy modem nie chce nawiązać połączenia należy go przetestować. W tym celu wybierz => Mój komputer => Panel sterowania => Modemy => Diagnostyka => Więcej informacji.  Informacja o błędzie wskazuje, że system nie może komunikować się z modemem. Sprawdź w tym przypadku czy modem jest prawidłowo włożony do slotu komputera. 
2. Nie wykryto sygnału 
Spróbuj wyłączyć rozpoznawanie sygnału przy próbie połączenia z bramką sieci. W tym celu otwórz opcje modemu w panelu sterowania. Pod zakładką Połączenia wyłącz opcję Rozpoznania sygnału.
3. Mysz nie działa  
W przypadku gdy przy używaniu modemu nie działa mysz, przesuń modem na inny niezajęty port COM.
4. Instalacja modemów wewnętrznych
Modemy wewnętrzne muszą być one instalowane na 3 lub 4 porcie COM. Są to porty wirtualne , które nie są standardowo instalowane. Zainstaluj je uruchamiając w Panelu Sterowania opcję Dodaj nowy sprzęt. Następnie wybierz z listy Porty ( COM & LPT ) i port komunikacyjny. Należy pamiętać, że nie można użyć jednocześnie portu 1 i 3 lub 2 i 4. Gdy w użyciu jest port pierwszy należy modem zainstalować na  czwartym porcie COM.
5.Ustawienie 
Połączenie modemu powinno być ustawione  na możliwie najwyższą szybkość transmisji. W tym celu należy wybrać: Mój Komputer => Panel sterowania => Modemy. Na zakładce Ogólne kliknąć przycisk Właściwości i ustawić maksymalną szybkość

 Należy pamiętać 
Niezależnie od tego czy będziemy posiadać stałe łącze czy modem, obowiązywać będzie zasada wąskiego gardła. Tak więc praktyczna prędkość transferu zależeć będzie od wydajności infrastruktury technicznej ( kable, centralki, routery,  itp), wielkości ruchu panującego w danym czasie w sieci a także od wydajności serwera z którym się łaczymy.

     

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free downloads software, ranking, SMS-y, VOiP free
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria  
Inernet Service Provider - sprzedawcy Internetu , szerokopasmowy, satelitarny, kablowy.....


Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 
Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne
Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy Australia, Chiny i Hong Kong, UK, handel skórą 


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL