Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

1. Notowania jednostek OFE 
2. Wyniki OFE 
 - ile  zarobiły poszczególne OFE
 - jak są  inwestowane  pieniądze
 - jednostka rozrachunkowa definicja

3. OFE - wzory pism, kalkulator 
4. OFE - informacje prawne, aktualności

OFE - informacje , opłaty od pobieranych składek, opłaty od zarządzania aktywami Funduszu

BANKI w Polsce, akty prawne, instytucje 
Banki- zagraniczne przedstawicielstwa 
Stopy procentowe  

WIBOR, WIBID, LIBOR, LIBID, EURIBOR, 
Archiwum

2005r LIBOR,  EURIBOR, WIBOR, WIBID
2006r. - LIBOR , EURIBOR, WIBOR, WIBID
2007 -
LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID 
2008 - LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID 
2009 - LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID 
2010 - LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID 
2011 - LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 

Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..
Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Prawo pracy - akty prawne, dane GUS, ZUS.. wskaźniki 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne   


 OFE > Otwarte Fundusze Emerytalne 

Speak up - szkoła językowa => Angielski 3 miesiące gratis 

ofe, twoja emerytura, car dream

                Jednostki rozrachunkowe - notowania 
Przy wyborze lub zmianie  OFE  należy brać pod uwagę nie tylko stopę  zwrotu ale również m.in. opłatę od składki  dla danego OFE => więcej  
                          


1
. Notowania jednostek OFE 

17.01.2013r

nazwa wartość jednostki [zł] zmiana [%]
bieżąca 1M 3M 12M start
 OFE AEGON , wartość jednostki rozrachunkowej , stopy zwrotu  33.10 +0.55 +4.75 +14.49 +231.00
OFE Allianz ; stopa zwrotu  : jednostka rozrachunkowa OFE  - wartość  32.50 +0.43 +5.08 +16.07 +225.00
 OFE AMPLICO   jednostka rozrachunkowa  - tabela, wykres  32.97 +0.70 +4.73 +15.77 +229.70
OFE Aviva Commercial Union notowania Aviva   OFE  33.62 +0.63 +4.64 +14.98 +236.20
 AXA OFE , notowania jednostki rozrachunkowej OFE  33.63 +0.72 +4.38 +13.54 +236.30
 OFE Generali; wartość jednostki , stopa zwrotu   35.19 +0.86 +4.24 +13.77 +251.90
OFE ING notowania jednostki OFE  , stopy zwrotu OFE,   36.55 +0.80 +4.46 +15.12 +265.50
OFE Nordeanotowania jednostki OFEstopy zwrotu 35.16 +0.72 +4.80 +16.31 +251.60
OFE Warta; ( dawniej OFE DOM) stopy zwrotu jednostki  OFE, notowania jednostki OFE   34.46 +0.55 +4.49 +14.79 +244.60
 OFE Pekao ; notowania jednostki OFE, stopa zwrotu OFE 32.02 +0.76 +4.91 +14.32 +220.20
OFE Bankowy - wartość jednostki i stopa zwrotu  32.77 +0.58 +4.53 +14.62 +227.70
OFE Pocztylion; jednostka rozrachunkowa OFE - notowania 30.93 +0.62 +4.39 +13.88 +209.30
OFE Polsat; jednostka rozrachunkowa OFE - notowania  35.37 +1.17 +5.36 +13.62 +253.70
OFE PZU Złota Jesien : wartość jednostki rozrachunkowej OFE, stopa zwrotu OFE  34.02 +1.10 +5.00 +14.78 +240.20


 
Wybierając fundusz emerytalny powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze długoterminowy horyzont inwestycji oraz stabilność wypracowywanych wyników - obie te kwestie mają szczególnie duże znaczenie z uwagi  na fakt, iż odkładanie pieniędzy na emeryturę jest inwestycją o charakterze regularnym. Prezentowany przez nas ranking OFE, według kryterium hipotetycznej wartości konta emerytalnego, ma pomóc w podjęciu decyzji o wyborze funduszu emerytalnego, czy też ewentualnej jego zmianie. Jest to jeden ze sposobów określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc ocen na podstawie wskaźników efektywności, łączących zysk i ryzyko .......
Analizy Online 

 Ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta (grudzień 2008) => raport Analiz Online

Jednostka rozrachunkowa, to wielkość na podstawie której ocenia się skuteczność inwestycyjną funduszy
Jednostka rozrachunkowa  jest to umowna jednostka udziału w wartości aktywów netto funduszu. Wszystkie składki wpłacane do funduszu oraz wypłaty transferowe są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej oznacza wzrost wartości gromadzonego kapitału na kontach członków funduszu.

Wartość zgromadzonych na koncie członka funduszu środków  to liczba jednostek na rachunku przemnożona przez wartość jednostki rozrachunkowej w danym dniu 


Jak sprawdzić, czy ZUS prawidłowo przekazuje składki?
Opłaty pobierane przez OFE 
Inwestycje OFE 
Obowiązki informacyjne 
Składki * R12 - ranking OFE w okresie 12 miesięcy, R36 - ranking OFE w okresie 36 miesięcy
wykonany przez serwis Analizy OnLine 
Metodologia  rankingu funduszy => na stronie serwisu Analizy OnLine
Na stronie czytamy " Wyznaczone dla wszystkich funduszy wchodzących w skład poszczególnych grup wskaźniki Information Ratio umożliwiają przypisanie im odpowiednich ocen.  ...........    Z uwagi na to, iż inwestycje w certyfikaty bądź jednostki funduszy inwestycyjnych mają w większości przypadków charakter długoterminowy (ze szczególnym uwzględnieniem II filaru systemu emerytalnego), sporządzane przez nas długoterminowe rankingi bazują na wynikach działalności poszczególnych funduszy na przestrzeni ostatnich 3 lat. Dla uzyskania pełniejszego obrazu zmian zachodzących w efektach polityki inwestycyjnej, zdecydowaliśmy się również publikować rankingi krótkoterminowe OFE , które obejmują 12-miesięczne okresy. Dzięki takiemu podejściu każdy zainteresowany może porównać wyniki oraz ich zmiany w krótkim i długim horyzoncie czasowym....." 

Ranking funduszy emerytalnych   (2008-11-06)FUNDskaner_fe_rankingi.pdf
, na stronie dostępny jest także ranking funduszy inwestycyjnych, a także opracowania dotyczące napływu środków do funduszy inwestycyjnych, aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, oraz inne opracowania => do pobrania w formacie pdf 

 

2. Ile zarobiły poszczególne fundusze OFE  

Składki, które przekazywane są do OFE, stanowią 7,3 % podstawy wynagrodzenia i są podstawą kapitału emerytalnego, który w przyszłości posłuży do wykupienia emerytury. Wielkość kapitału emerytalnego osoby będącej członkiem funduszu, będzie nie tylko wynikała ze składek, jakie dana osoba płaciła do OFE, ale również od tego jaki zysk wypracowały zrządzające funduszem powszechne towarzystwa emerytalne. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sprawdziło, ile wynosił zarobek OFE inwestujących pieniądze od lipca’99 do grudnia’06.

 ofe , twoja emerytura, Sun City

W analizie zostały uwzględnione wyniki wszystkich obecnie istniejących funduszy. Różnice w wysokości zgromadzonego kapitału zależą zarówno od tego z jakim zyskiem fundusz zainwestował nasze pieniądze (czyli ile wyniosła stopa zwrotu), ale również od tego, jaką pobiera opłatę za swoje usługi. Tabela pokazuje wielkość zgromadzanego przez poszczególne Otwarte Fundusze Emerytalne - OFE kapitału emerytalnego, uzyskany zysk netto, oraz wielkość opłat. Przeciętnie rzecz biorąc w tym okresie wartość kapitału emerytalnego o 56,7% przekroczyła wartość wpłaconych do systemu emerytalnego składek. W najlepiej zarabiającym funduszu było to 64,1%, a w najgorzej zarabiającym 49,1% W tym okresie suma wpłaconych składek przyjęta w analizie wyniosła 14 221 zł. Jak widać najmniej zarobiła osoba, która powierzyła swoje oszczędności emerytalne OFE Ergo Hestia, a najwięcej ta, która została członkiem OFE Polsat..

Obecnie oszczędności emerytalne w OFE rosną szybciej niż kapitał emerytalny w ZUS. Co oznacza, że w każdym przypadku, niezależnie od wybranego OFE, osoba, która zdecydowała się zapisać do II filara, będzie miała wyższy kapitał emerytalny od tej, która postanowiła poprzestać na samym ZUS-ie, czyli wyłącznie oszczędzaniu w I filarze.


MPiPS zestawiło także kwotę opłat, jaką do dej pory pobrały od członków towarzystwa emerytalne. PTE pobierają od członków OFE dwa rodzaje opłat – jedną od wysokości składki (opłata „na wejściu”), a drugą na koniec miesiąca w wysokości nie przekraczającej 0,05% zgromadzonego kapitału

Sprawdź jak OFE inwestują twoje pieniądze

Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE     - analiza jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
źródło: www.mps.gov.pl  
Czym kierują się OFE inwestując Twoje środki, jak minimalna stopa zwrotu wpływa na strategie inwestycyjne OFE, poznaj problem funkcjonowania średniej ważonej stopy zwrotu jako swoistego benchmarku dla OFE,  poznaj ułomności  - to przecież Twoje pieniądze => więcej., Te informacje pozwolą Ci lepiej wybrać jeden z wielu produktów finansowych jaki oferują OFE.
Notowania jednostek rozrachunkowych
- dane Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych 
Stopa zwrotu - dane Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych 


3. OFE wzory pism 
 1. Zawiadomienie Inspektoratu lub Oddziału ZUS o braku składek w OFE - pdf 
 2. Zawiadomienie o zmianie Otwartego Funduszu Emerytalnego - pdf 
 3. Skarga na działanie Otwartego Funduszu Emerytalnego - pdf

Kalkulator emerytalny   - OFE
Skarga na działalność Otwartego Funduszu Emerytalnego - wersja elektroniczna
Rejestr akwizytorów OFE 

                                                  Informacje prawne
System emerytalny w pytaniach i odpowiedziach - (prof. Marek Góra)
Pierwszy filar , Drugi filar , Trzeci filar , Obowiązki informacyjne 

Opłata dystrybucyjna w OFE – średnio 6 proc.
Jak informuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, w 2007 r. średnia opłata dystrybucyjna pobierana przez otwarte fundusze emerytalne kształtowała się na poziomie około 6 proc. Najwyższa stawka obowiązywała klientów funduszy Generali i Nordea, najniższa – oszczędzających na emeryturę w Allianz Polska i Commercial Union. ...>

 
Indywidualne konta emerytalne

Indywidualne konta emerytalne - ile można uskładać 
Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych po 1948 r., które przystąpiły do OFE
Senat w dniu 25 stycznia 2007 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja umożliwia realizację uregulowań ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397), a w szczególności skorzystanie z uprawnienia do wcześniejszego przejścia na emeryturę osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., które wymagane ustawą warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2007 r., mimo że przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej OFE (art. 1 pkt 2, art. 2 i art. 4 ustawy nowelizującej). ...> 

Od dziś można wracać z OFE do ZUS
Dzisiaj wchodzi w życie ustawa umożliwiająca niektórym osobom urodzonym po 1948 roku wystąpienie z otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Osoby te będą mogły wrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i otrzymać emeryturę na starych zasadach. ...> 

Wypłaty emerytur z OFE
Zarządzanie ryzykiem długowieczności, ustalanie kwoty świadczenia dla uczestników systemu bazowego, a także przejęcie pełnego ryzyka inwestycyjnego należy powierzyć zakładom ubezpieczeń na życie. Gospodarowaniem pieniędzmi z OFE powinny zająć się konkurujące ze sobą prywatne zakłady ubezpieczeń na życie lub powołane tylko w tym celu zakłady emerytalne.

MPiPS przyjęło projekty ustaw kończących reformę emerytalną
Kolegium MPiPS przyjęło 18 kwietnia 2007 r. projekt trzech ustaw z dziedziny ubezpieczeń: o emeryturach pomostowych, o wypłacie świadczeń z OFE i o nowej formule ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Zostały one przedstawione podczas konferencji prasowej, w której wziął udział Wicepremier Andrzej Lepper. ...>  

Bazy  Wiedzy

.

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy

Syndyk - sprzeda wierzytelności 

Syndyk - sprzeda nieruchomości

 

Lokaty walutowe

Lokaty złotowe

Rachunki ROR

Kredyty mieszkaniowe -pln
Kredyty mieszkaniowe - walutowe
Kredyty konsolidacyjne -pln
Kredyty konsolidacyjne -walutowe
Kredyty samochodowe - walutowe 
Kredyty samochodowe- w PLN 


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL