Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do śgnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajówFormularze, wnioski, deklaracje, zaświadczenia i inne druki :
1. Celne 
2. GUS
3. ZUS
4 Interaktywne 
5. Fundusze strukturalne 
6. Bezpłatne programy
biurowo - księgowe i inne użyteczne do pobrania 

Opłata skarbowa 
1. Ogólne prawo podatkowe 
2. Rejestracja podatników
3. Podatek akcyzowy
4. Podatek dochodowy - os fizyczne
5. Podatek dochodowy - os. prawne
6. Podatki i opłaty lokalne  
- Opłaty lokalne : administracyjna ,
   targowa, uzdrowiskowa, inne
- Podatek od posiadania psów
- Podatek od środków transportu
- Podatek od nieruchomości
7. Podatek od spadków i darowizn
8. Podatek rolny
9. Podatek leśny 
10. Ewidencja podatkowa 

Bieżące informacje podatkowe

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2.  UK - zwrot podatku   

Formularze, deklaracje, wnioski, druki urzędowe 


Formularze podatkowe  - do pobrania /Ministerstwo Finansów/ -NIPPIT , CITPodatek akcyzowyVATInne  - druki bezpłatne

Formularze sądowe: pisma, wnioski, instrukcje wypełnienia - postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne - druki bezpłatne 

Szablony - wizytówki, faksy, formularze, faktury, kalendarze, koperty, etykiety, listy i wykazy, protokoły, raporty, zaproszenia, papeterie, prezentacje, zestawienia ....

Oferty pracy na Careerjet

Symbole formularzy i tytułów płatności
Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych. ...> więcej

Służba Celna - formularze, druki, wnioski, deklaracje.  Deklaracja INTRASTAT - przywóz =>PDF  Pobierz (142 KB), Deklaracja INTRASTAT - wywóz => PDF Pobierz (139 KB) ,   Formularz deklaracji wartości celnej PDF Pobierz (64 KB) , Dodatkowy formularz deklaracji wartości celnej PDF Pobierz (56 KB), Instrukcja stosowania ww. formularzy PDF Pobierz (61 KB)  
Formularz zbiorczej deklaracji wartości celnej (D.W.2) wraz z wnioskiem o zgodę na jej stosowanie    Pobierz (152 KB)    Pobierz (64 KB) 
Instrukcja wypełniania wniosku i formularza D.W.2 
 
  Pobierz (103 KB)     DOC Pobierz (33 KB) 
   

GUS   

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej  REGON
Podmioty i dane objęte rejestrem 
Wnioski RG-1
( wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarczych lub o zmianę cech objętych wpisem), Zał. do RG-1, RG-2 ( wniosek o skreślenie podmiotu Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarczych). 


Formularze sprawozdawcze
 1. Wszystkie formularze GUS w formacie PDF (obowiązujące w roku 2010) Formularze należy wydrukować i wypełnić w formie papierowej; wypełnione wydruki należy przesyłać drogą pocztową do wskazanego w formularzu adresata.

 2. Wszystkie formularze GUS w formacie PDF (obowiązujące w roku 2009) Formularze należy wydrukować i wypełnić w formie papierowej; wypełnione wydruki należy przesyłać drogą pocztową do wskazanego w formularzu adresata.

 3. Aplikacja Moduł Sprawozdawczości Elektronicznej (MSE), aplikacja do wypełnienia formularzy on-line i wysłania ze strony internetowej GUS. Przekazanie danych tą drogą jest jednoznaczne z wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego. 
  Przewodnik po sprawozdawczości elektronicznej   
  Formularze elektroniczne 
  Terminarz udostępniania formularzy elektronicznych 
  Adresy urzędów statystycznych

 1. PRODPOL -  do sprawozdawczości miesięcznej i rocznej - obowiązujące w roku 2008 , wersja spakowana (pobierz
  Załącznik do sprawozdań P-02, P-01 i P-01 

 2. Klasyfikacja zawodów i specjalności - wykorzystywana w sprawozdawczości statystycznej dotyczącej zatrudnienia. 

 3. W razie problemów ze sprawozdawczością elektroniczną - lista kontaktowa

ZUS  - Formularze, wnioski, oświadczenia, zaświadczenia  wszystkie udostępnione przez ZUS,  formularze UE. 
Poniżej najczęściej stosowane :
ZUS Kp-1 Wniosek o ustalenie kapitału początkowego, Do wydruku (79 kB)Do wypełnienia oraz wydruku (181 kB) 
ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego Do wydruku (40 kB) , Do wypełnienia oraz wydruku (97 kB) 
ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych  Do wydruku (80 kB), [Do wypełnienia oraz wydruku (135 kB)

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Do wydruku (143 kB), Do wypełnienia oraz wydruku (201 kB)


ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Do wydruku (75 kB), Do wypełnienia oraz wydruku (146 kB)
ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek Do wydruku (73 kB), Do wypełnienia oraz wydruku (272 kB)
ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek Do wydruku (56 kB), Do wypełnienia oraz wydruku (191 kB)


Fundusze strukturalne 
Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych : Akty prawne Unii Europejski , Polskie akty prawne 
Generator wniosków -  Generator Wniosków jest aplikacją umożliwiającą tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Aplikacja do pobrania  ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (pobierz),

Standardowy wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu
(pobierz plik w formacie .pdf)

                                  Darmowe przydatne programy - freeware 


BIUCOM -  program  służy do rejestrowania korespondencji oraz automatyzacji prac biurowych.  zawiera również wzory pism oraz książkę adresową. Program po polsku. Dostępny w bezpłatnej wersji testowej na okres 1 roku od momentu instalacji   

CeReM 2.1 Personal - program ułatwiający pozyskiwanie i współpracę z klientami (CRM - Customer Relationship Managment). Program umożliwia między innymi prowadzenie ewidencji klientów, tworzenie bazy danych o klientach i pracownikach firmy, prowadzenie korespondencji seryjnej, eksport danych do programu Excel

Draco Formularze - narzędzie ułatwiające wypełnienie formularzy i druków urzędowych. Przeznaczone jest dla wszystkich grup podatników, w tym pracowników, osób osiągających dochody za granicą i przedsiębiorców.
Formularze IPS 2.30 i Biuro Rachunkowe IPS 2.72.02 oraz wszystkie moduły formularzy - programy Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS powstały w celu ułatwienia wypełniania deklaracji podatkowych i innych druków przez prowadzących księgowość. Założeniem producenta jest przeniesienie do komputera wszystkich deklaracji występujących w urzędzie skarbowym i druków z innych urzędów 

 Diagram Designer 1.16.3 1.16.3 - prosty program do przygotowywania diagramów przepływu (organizacyjnych), schematów blokowych (elektrycznych, elektronicznych, algorytmów itd), a także pokazów slajdów 
DRACO KPiR  2008 PRO - oprogramowanie przeznaczone jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego 
DRACO-Faktury VAT PRO 3.50.0801f - aplikacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą

ExpertPlus 6.01 - rozbudowany arkusz Excela do prowadzenia dokumentacji w małej firmie


Naprawiacz arkuszy - dodatek do Excela 2000 umożliwiający odzyskanie danych z uszkodzonych arkuszy kalkulacyjnych.
Faktura 1! 5.0 - prosty program fakturujący 
FIT faktura 6.1 -  program, który prowadzi kartoteki towarów/usług i kontrahentów. Wystawia dokumenty: faktura VAT, faktura pro forma, faktura korygująca, paragon i zwrot z paragonu. Umożliwia wydrukowanie polecenia przelewu
Invoicer 3.78 - program pozwalający na wystawianie faktur VAT, przeznaczony dla małych firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej.
MR_FAKTURY_PRO 2.17 - program do wystawiania dokumentów sprzedaży, a także dokumentów zakupu. Faktury VAT, korygujące, pro-forma, faktury RR, czyli zakupu płodów rolnych od rolników. Do dyspozycji mamy też druk zamówienia i dokumenty wydania towarów 
MR_FAKTURY 2.29 - program w wersji darmowej służy do wystawiania faktur VAT i paragonów. Możliwe jest także wystawianie dokumentów korekty..
Super Księga Podatkowa 6.0 - program księgowo-podatkowy z modułem fakturującym i płacowo-ZUS-owym, przeznaczony dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych. Aplikacja obsługuje zarówno Księgę Przychodów i Rozchodów, jak i Ryczałt, zawiera komplet ewidencji, rejestrów i deklaracji, wersja 60-dniowa

JMReader 3.9 -  program do czytania elektronicznych książek. Program obsługuje pliki TXT, HTM, HTML, ZIP, RAR i symuluje tradycyjny układ książki i w efekcie użytkownik ma wrażenie, że korzysta z tradycyjnego wydania papierowego 

BullZip PDF Printer 3.0.0.313 - niewielki program teoretycznie działa tak jak zwykła drukarka, ale zamiast na papierze tekst pojawia się w plikach PDF. Dzięki temu można zapisać dane z dowolnego programu, który pozwala na drukowanie  
pdfMachine 10.9 - narzędzie do przygotowywania plików PDF, działające z każdą aplikacją umożliwiającą wydruk 
PrimoPDF 4 -  program do tworzenia PDF-ów. Aplikacja działa na zasadzie wirtualnej drukarki - instaluje się jednak w sposób identyczny jak każdy inny program. Jeśli wybierzemy go jako drukarkę podczas drukowania dowolnego dokumentu z dowolnego programu, w efekcie powstanie plik w formacie PDF

Free Equation Illustrator 1.7.3 - Program umożliwiający szybkie i wygodne przygotowanie dokumentów, w których występują skomplikowane formuły matematyczne, wykresy i tabele 


Monitoring Komputera STANDARD 1.5 - program służy do kontroli pracy systemu oraz sprzętu komputerowego.

NSEP Ewidencja Pojazdów 2.3.6  aplikacja służy do ewidencji przebiegu pojazdu

Numery OK - program do weryfikacji numerów PESEL, NIP i REGON 

PrzelewCOM 1.1.1 - aplikacja służąca do wystawiania przelewów i wpłat bankowych, ZUS, podatkowych oraz pocztowych. 

Sokaris-Wyciągi 1.0.7.37 - bezpłatny program do pobierania i archiwizowania wyciągów z e-banków.

VATowiec  3.46 - program do obsługi sprzedaży dla małych firm. 

Paper Label Maker 1.06 - narzędzie do przygotowywania różnorodnych etykiet 

SMS - bramki krajowe i  zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Prawo pracy 

         Ustawy, Rozporządzenia,
          Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL