Syndyk sprzeda :
Wierzytelności  
Nieruchomości 
Odzież damską męską, młodzieżową- hurt, detal

BANKI
w Polsce
OFE - stopy zwroty
OFE - informacje
Banki - zagr. przedst.

Database rates
 LIBOR, EURIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID
 
2004r - LIBOR, EURIBOR
2005r LIBOR,  EURIBOR
2006r. - LIBOR , EURIBOR
2007 -
LIBOR , EURIBOR,
LIBID, WIBOR, WIBID


Libor , euribor . Bank of England

Spis treści

Depozyty międzybankowe:
- WIBOR, WIBID
- LIBOR, EURIBOR
  

 

         LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBOR, WIBID,

 
Depozyty międzybankowe w Polsce - WIBOR, WIBID 

29.01.2007 O/N T/N 1 W 1 M 3 M 6 M 9M 1Y
WIBID 2,71 2,89 3,96 3,97 4,02 4,09 4,16 4,24
WIBOR 3,00 3,19 4,12 4,13 4,20 4,28 4,36 4,43

źródło : REUTERS                                        Wibor , Wibid   -  w  REUTERS POLSKA
Stopy procentowe - rynek międzybankowy
Wibor, Wibid - archiwum - 2004r
Wibor, Wibid - archiwum - 2005r 
Wibor, Wibid - archiwum - 2006r
Wibor, Wibid - archiwum - 2007r

WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków
WIBOR - Warsaw Interbank Offer Rate -  stopa procentowa po jakiej banki udzielą pożyczek innym bankom

WIBID O/N - OVER/NIGHT - oprocentowanie depozytu na okres jednego dnia z terminem zapadalności w następnym dniu roboczym , przypadającym po dniu zawarcia transakcji.
WIBOR O/N - OVER/NIGHT - oprocentowanie pożyczki  na okres jednego dnia z terminem zapadalności w następnym dniu roboczym , przypadającym po dniu zawarcia transakcji.

WIBID T/N - TOMMOROW/NEXT - oprocentowanie  depozytu  na okres jednego dnia z terminem zapadalności za dwa dni robocze
WIBOR T/N - TOMMOROW/NEXT - oprocentowanie pożyczki na okres jednego dnia z terminem zapadalności za dwa dni robocze

WIBID W - WEEK - oprocentowanie depozytu  na  okres jednego tygodnia
 od daty waluty spot
WIBOR W - WEEK - oprocentowanie  pożyczki na  okres jednego tygodnia
 od daty waluty spot


Depozyty międzybankowe - oprocentowanie na rynku międzybankowym w Europie -  LIBOR, , LIBID,  EURIBOR - 29.01.2007r    

BRUKSELA  EURIBOR  1 M 2 M 3 M 6 M 1 Y
EUR  EURIBOR 3,6140 3,6920 3,7750 3,9200 4,0920
LONDYN    LIBOR 1 M 2 M 3 M 6 M 1 Y
  USD   LIBOR 5,3200 5,3450 5,3600 5,4000 5,4300
EUR LIBOR 3,6161 3,6909 3,7763 3,9181 4,0928
GBP LIBOR 5,4325 5,5044 5,5913 5,7275 5,9025
CHF LIBOR 2,0675 2,1200 2,1650 2,2800 2,4658
JPY LIBOR 0,4113 0,4713 0,5250 0,5819 0,6950
LONDYN    LIBID 1 M 2 M 3 M 6 M 1 Y
USD LIBID 5,1950 5,2200 5,2350 5,2750 5,3050
EUR LIBID 3,4911 5,5659 3,6513 3,7931 3,9677
GBP LIBID 5,3075 5,3794 5,4663 5,6025 5,7775
CHF LIBID 1,9425 1,9950 2,0400 2,1550 2,3408

Stopy procentowe - rynek międzybankowy
Libor rates ,  Euribor  rates-  archiwum - 2004r  
Libor rates
,  Euribor rates archiwum - 2005r
Libor rates,  Libid rates , Euribor rates - archiwum - 2006r
Libor rates,  Libid rates , Euribor rates -
archiwum - 2007rLIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate)

LIBOR - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie ustalana o godz. 11:00 czasu londyńskiego.
EURIBOR - stopa procentowa kredytów oferowanych przez jeden bank innemu bankowi na europejskim rynku międzybankowym w Brukseli ustalana o godz. 11:00.  Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro, ustalone przez  Federation Bancaire de L'Union Europeenne (FBE ) w Brukseli o godz. 11:00.

3M - 3 miesiące
6M - 6 miesięcy 
9M - 9 miesięcy

1Y - 1 rok
Foreign Interest Rates (bieżące stopy procentowe banków centralnych poszczególnych państw na świecie), LIBOR Rates, Bond Rates, LIBOR Prime Rate, Fed. Funds RatesDiscount Rate


The LIBOR is an international index which follows the world economic condition. London Inter Bank Offering Rate (LIBOR), LIBOR is an average of the interest rate on dollar-denominated deposits, also known as Eurodollars, traded between banks in London.

Bureau of Economic Analysis is an agency of the U.S. Department of Commerce
Current releases :
National
International 
Regional 
Gross Domestic Product and Corporate Profits:  

U.S. Bureau of Labor Statistics - NEWS 
United States Department of Labour


Consumer Price Index (CPI) 
Consumer Credit - Federal Reserve Board 
Employment Cost Index  - 
Employment Situation - Payroll Employment 
Housing Starts
Producer Price Index  (PPI),
Productivity and Costs  
Real Earnings  
U.S. Import and Export Price Indexes  

OTHER AVAILABLE EKONOMIC NEWS RELEASES  

Historical graph for the Producer Price Index, 1989 to present is available.biuro@e-gamma.pl , reklama@e-gamma.pl

 Bazy wiedzy. Finansse, Gospodarka, Internet

LIBOR, WIBOR, E-GAMMA.PL

VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, free download, akcesoria 
SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatne

Komunikatory- free downloads software, ranking, SMS-y, VOiP free
LIBOR,  EURIBOR.  Europejski Bank CentralnyLibor, Euribor.

 


LIBOR, EURIBOR. Bank of America